Gregor Balkovec

Tehnični delavec
dipl. inž. stroj.

gregor.balkovec@fe.uni-lj.si