V okviru projekta Gnezdo smo razvili nizko cenovni merilni sistem za merjenje kakovosti zraka, toplotnega ugodja in drugih okolijskih parametrov v mestu. Z merjenjem teh parametrov lahko ocenimo kakovost življenja v mestu. Senzorska platforma vsebuje različne senzorje za merjenje stanje zraka (temperatura, vlažnost, histrost), kakovosti zraka (NO2, O3, CO, SO2, PM2.5, PM 10), sončnega sevanja, in zvočne onesnaženosti, s čimer bomo lahko skozi čas spremljali kvaliteto okolja v katerem bivajo meščani. V okviru projekta želimo zgraditi tudi referenčno telekomunikacijsko infrastrukturo za povezovanje najrazličnejših senzorjev v pametnem mestu, ki bo temeljila na sodobnih brezžičnih tehnologijah kot je LoRaWAN, LTE-M in 5G. Poleg senzorske platforme, je bila razvita tudi oblačna platforma, kjer se podatki zbirajo in obdelujejo. Na oblačni platformi so podatki prosto dostopni širši javnosti z namenom ozaveščanja in raziskovanja. Na platformi bodo v prihodnje specificirani tudi odprti vhodni programski vmesniki API, ki bodo omogočali zbiranje ostalih podatkov iz mesta (promet, energetika, vodovod, različne storitve, dogodki, odpiralni časi itd.), kar bo osnova za t.i. platformo Slovenia Open Data (po zgledu NYC Open Data). Ravno javno dostopni podatki in odprti vmesniki so predpogoj za izgradnjo sodobnih pametnih mest.

Ime projekta: Gnezdo

Program: PKP – Po kreativni poti do znanja 2016/2017

Partnerji:

  • Fakulteta za arhitekturo (FA),
  • Fakulteta za elektrotehniko (FE) in
  • Fakulteta za strojništvo (FS), Univerza v Ljubljani (UL) ter
  • Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto (FZV NM)

Trajanja: februar 2017- junij 2017