V okviru projekta GEN6 smo za namene gasilskih enot in drugih profesionalnih služb razvili sodoben komunikacijsko-informacijski sistem, ki omogočajo izboljšanje komunikacijskih zmogljivosti, večjo varnost ter učinkovitejše izvajanje delovnih procesov.

  • Razvili smo kompaktno mobilno komunikacijsko vozlišče, ki omogoča povezljivost tudi tam, kjer ni namenske komunikacijske infrastrukture. Sistem temelji na naprednih omrežnih zmogljivostih, kot so NEMO, MCoA in IPSec, ki omogočajo transparentno in varno priključitev na katerokoli fiksno, brezžično, mobilno ali satelitsko infrastrukturo ter s tem zagotovi nemoteno delovanje podpornih mobilnih in senzorskih aplikacij.
  • Za enote smo razvili namensko mobilno aplikacijo za triažo ter jim zagotovili senzorski sistem, ki omogoča avtomatsko zbiranje podatkov s terena.
  • Vsi podatki se stekajo na enotno nadzorno ploščo, ki odgovornim omogoča nadzor in upravljanje intervencije.

Rešitev je bila preizkušena v pilotu v okviru projekta in kasneje v več terenskih vajah ter v realnem okolju. Intelektualno lastnino iz projekta je odkupilo tudi start-up podjetje Internet Institut, d.o.o., ki je na osnovi rezultatov projektnih raziskav razvilo komercialno rešitev, ki jo trži pod lastno blagovno znamko.

Ime projekta: GEN6: Governments ENabled with IPv6

Trajanje: 01.01.2012 – 31.05.2015

Vrednost projekta: 6.000.000,00

Šifra projekta: 297239

Povezave: