Za gospodarstvo:

 • Dostop do opreme,
 • Dostop do (tehnoloških) znanj,
 • Dostop do (najboljših) kadrov,
 • Učinkovito usposabljanje kadrov,
 • Dvig inovativnosti in ustvarjalnosti,
 • Gospodarski razvoj preko podjetništva, invencije in inovacije,
 • Izmenjava znanj in izkušenj,
 • Sodelovanje z RO ter ostalimi podjetji,
 • Multi- in interdisciplinarne raziskave,
 • Internacionalizacija;

Za izobraževalne organizacije:

 • Spodbujanje ustvarjalnosti in podjetništva med mladimi,
 • Eksperimentiranje,
 • Praktično izobraževanje,
 • “learning-by-doing”,
 • Povezave in sodelovanje z gospodarstvom,
 • Aplikativne raziskave,
 • Prenos znanja v praksi,
 • Povečan interes za STEAM poklice med mladimi obeh spolov;

Za skupnost:

 • Oživitev regije,
 • Preprečitev bega možganov,
 • Priložnosti za mlade in ostale podjetnike,
 • Aktivno staranje – aktivno vključitev starejših v družbi,
 • Medgeneracijsko sodelovanje.

 

Za posameznike:

 • Mentorstvo,
 • Odprt dostop do opreme in tehnologij,
 • Odprt dostop do (tehnoloških) znanj,
 • Izmenjava idej, podatkov, informacij in znanja,
 • Skupni projekti – povezovanje laboratorijev in ljudi

Kontakt

Doc. dr. Emilija Stojmenova Duh
Fakulteta za elektrotehniko,
Univerza v Ljubljani

emilija.stojmenova@fe.uni-lj.si
+386 1 4768 411
+386 51 662 730