Partnerji, zbrani v okviru projekta ERUDITE so v preteklosti sodelovali pri razvoju in izgradnji širokopasovne infrastrukture na ruralnih področjih, z namenom vključevanja čim večjega števila različnih deležnikov in prebivalcev v tokove sodobne informacijske družbe. Da bi v celoti izkoristili potencial, ki ga vzpostavljena omrežja omogočajo je potrebno načrtovati in implementirati nove in inovativne storitve, ki bodo ustregle javnim in poslovnim interesom lokalnih skupnosti ter na ta način upravičile predhodna vlaganja v infrastrukturo. Projekt ERUDITE bo preko procesov odprtih inovacij ter upoštevanjem družbeno ekonomskih koristi in z vključevanjem najširšega kroga deležnikov, vzpodbujal potrebe lokalnih skupnosti in različne ideje vezane na nove digitalne storitve. Z neposredno udeležbo politik odločanja na nacionalni, regionalni ravni, kot tudi v lokalnih skupnostih, bodo predlogi novih digitalnih storitev vključeni v različna priporočila, konkretne akcijske načrte ter bodoče razvojne programe. Velik del aktivnosti projekta ERUDITE bo namenjen izmenjavi dobrih praks ter izkušenj, delavnicam, kjer bodo predstavljene uspešne digitalne storitve in koncepti iz držav partneric, hkrati pa bodo možne digitalne storitve prihodnosti za podeželje podkrepljene tudi z ekonomskimi in drugimi potrebnimi aspekti, ki bodo olajšali njihovo realizacijo v prihodnje.

Ime projekta: Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories (ERUDITE)

Program: EU, Interreg Europe

Trajanje: 01.04.2016 – 31.03.2020

Vrednost projekta: 2.075.178,00

Šifra projekta: PGI00190

Partnerji:

 • Digital Nièvre Joint Authority, FR
 • Acreo Swedish ICT, SE
 • Burgundy Regional Council, FR
 • ERNACT, IE
 • University of Ljubljana, SI
 • Ministry of Education, Science and Sport, SI
 • City of Venice, IT
 • Regional Council of South Ostrobothnia, FI
 • Economic Development Agency of Suupohja Region, FI
 • Association of Local Authorities in Västernorrland, SE
 • Pannon Business Network Association, HU