Epidemija COVID-19 je pospešila uporabo, prepoznavnost in razširjanje digitalnih orodij in storitev. Ukrepi omejevanja gibanja so spodbudili dolgoročni prehod na delo, učenje in e-storitve na daljavo. To je zlasti pomembno v podeželskih in obrobnih regijah. Osem partnerjev projekta ERUDITE bo izvedlo program izmenjave, da bi ocenili vpliv krize na razvoj in delovanje digitalnih storitev ter razvili ukrepe za boljše odzivanje.

Projekt predstavlja nadaljevanje projekta »Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories (ERUDITE)«.

Rezultati: https://www.interregeurope.eu/erudite/

Naložbo sofinancirata RS in EU preko evropskega sklada za regionalni razvoj


Ime projekta: Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories (ERUDITE 2.0)

Program: EU, Interreg Europe

Vrednost projekta: 454.350,00 EUR

Šifra projekta: PGI00190

Trajanje: 1.10.2021 – 30.10.2022

Kontakt: emilija.stojmenova@ltfe.org

Partnerji:

  • Digital Nièvre Joint Authority, FR
  • SE ACREO, SE
  • Burgundy Regional Council, FR
  • ERNACT, IE
  • University of Ljubljana, SI
  • Regional Council of South Ostrobothnia, FI
  • Association of Local Authorities in Västernorrland, SE
  • Pannon Business Network Association, HU