Projekt EkoSMART uvaja univerzalno arhitekturo pametnega mesta, skozi katero poskuša s pametnim upravljanjem doseči pogoje za vzdržno ter varno in kakovostno življenje ljudi v mestih. Cilj projekta je razviti ekosistem pametnega mesta z vsemi mehanizmi, ki so potrebni za učinkovito in optimizirano postopno integracijo posameznih področij v enovit in povezan sistem. Osredotoča na tri ključne domene pametnega mesta: zdravje, aktivno življenje in mobilnost. Strateško se povezuje tudi z občinami in drugimi pomembnimi področji (npr. energetika, pametne stavbe, vključenost državljanov, pametne skupnosti).

Z vidika gospodarstva je vizija projekta EkoSmart omogočiti preboj slovenskih rešitev s področja pametnih mest na svetovni trg. To vizijo projekt  uresničuje z več pomembnimi pristopi: koncentracija znanja in izkušenj, osredotočenost na uporabnika, evolucijski razvoj, fleksibilna arhitektura.

Spletna stran: http://ekosmart.net/sl/o-projektu/

Ime projekta: EkoSMART

Program: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in  Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje: 01.08.2016 – 31.07.2019

Vrednost projekta: 8.661.820,50

Šifra projekta: C3330-16-529007

Partnerji:

 • Marand d.o.o. (koordinator)
 • Alpineon d.o.o.
 • Cosylab
 • Elgoline d.o.o.
 • Inova IT d.o.o.
 • Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
 • Institut »Jožef Štefan«
 • Iskra d.d.
 • Klinika Golnik
 • Medis d.o.o.
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Nela razvojni center d.o.o.
 • RC IKTS d.o.o.
 • Robotina d.o.o.
 • SRC sistemske integracije d.o.o.
 • Špica International d.o.o.
 • Telekom Slovenije d.d.
 • UL – Fakulteta za elektrotehniko
 • UL – Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • UL – Fakulteta za šport
 • UL – Medicinska fakulteta
 • UM – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • URI – Soča
 • ZD Adolfa Drolca