Glavni namen projekta je razvoj intuitivne in za uporabnika prijazne mobilne aplikacije DriveGreen, ki pomaga zmanjševati emisije CO2, in sicer s spremljanjem voznih navad in spodbujanjem trajnostne mobilnosti. Pozitivni rezultati takšnega načina vožnje ter eko-mobilnosti niso povezani le z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov, temveč vplivajo tudi na manjšo porabo goriva, bolj ekonomično izrabo vozil in varno vožnjo. Eko-vožnja pomeni tako optimalno rešitev tako za posameznike (manjši stroški, večja varnost) kot tudi za družbo (zmanjšane emisije CO2).

Aplikacija nastaja na podlagi etnografske raziskave, s katero ugotavljamo, kateri pristopi za spodbujanje trajnostne mobilnosti so najbolj primerni v štirih urbanih središčih: Ljubljani, Beogradu, Budimpešti in Istanbulu. Etnografsko raziskavo dopolnjujemo s kvantitativnimi meritvami načinov vožnje ter gibalnih navad uporabnikov. S pomočjo telematskih rešitev zbiramo podatke o voznih navadah v štirih mestih, merimo porabo goriva in izračunavamo izpuste CO2 ter sledimo ključnim elementom načina vožnje (pospeševanje, zaviranje, vožnja v prostem teku itd.) Tako dobimo celovit pregled nad voznimi navadami na izbranih lokacijah in z analizo rezultatov postavljamo temelje za nadaljnje interdisciplinarne raziskave prometa.

Raziskava pomeni izhodišče za razvojne postopke. Izsledki namreč pokažejo, katere elemente aplikacije DriveGreen je treba prilagoditi različnim slogom vožnje  ter mobilnosti uporabnikov nasploh in kako naj bo zasnovan uporabniški vmesnik za maksimalno enostavno in učinkovito uporabo. Razvijamo aplikacijo, katere glavna prednost v primerjavi z drugimi podobnimi tehnologijami je, da uporabniku pomaga izbrati optimalen pozitivni motivacijski pristop za spodbujanje eko-mobilnosti, ter tako prometno ter ekološko razbremenjuje mestna jedra.

Povezava: http://www.drivegreen.si/

Program: ARRS, nacionalni projekt

Trajanje: 01.07.2014 – 30.6.2017

Vrednost projekta: 0,93 FTE

Šifra projekta: L7-6858

Partnerji:

  • Znanstvenoraziskovalni center slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU),
  • CVS Mobile d.d.,
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije (LTFE), laboratorij za multimedijo (LMMFE)