dr. Jure Trilar

Asistent – raziskovalec z doktoratom
univ. dipl. soc., dr. znanosti s področja elektrotehnika

jure.trilar@ltfe.org
LinkedIn

Ordo ab Chao.