doc. dr. Emilija Stojmenova Duh

Znanstveni sodelavec
univ. dipl. inž. el.

+386 1 4768 145
emilija.stojmenova@fe.uni-lj.si

LinkedIn
Bibliografija

Biografija:
Emilija Stojmenova Duh je leta 2013 doktorirala s področja elektrotehnike na Univerzi v Mariboru. Po diplomi leta 2009 je bila zaposlena kot vodja za uporabniško izkušnjo v internacionalnem telekomunikacijskem podjetju Iskratel, kjer je pridobila dragocene izkušnje iz telekomunikacijske industrije. Bila je tudi vodja Demole Slovenije, del mreže Demola, ki je s strani OECD in Svetovne banke priznana kot primer najboljše prakse za oblikovalce inovacijskih politik.
Trenutno je docentka na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo se osredotoča predvsem na uporabniku usmerjeno oblikovanje, ustvarjalno razmišljanje in odprte inovacije. Je odgovorna za razvoj in koordinira aktivnosti nacionalne mreže FabLab Slovenija.