5G za nezemeljska omrežja
 • Mentor: prof. dr. Andrej Kos
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Omrežja
 • Opis: Analizirajte arhitekture in uporabo 5G na področju nezemeljskih omrežij (Non-Terrestrial Networks – NTN).
Usmerjanje med operaterji
 • Mentor: prof. dr. Andrej Kos
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Omrežja
 • Opis: Analizirajte arhitekture in tehnologje za umerjanje prometa med operaterji (bgp, rkpi, bgp community).
Gaia-X
 • Mentor: prof. dr. Andrej Kos, Franc Drobnič
 • Stopnja: magisterij
 • Področje: Data spaces
 • Opis: Gaia-X (https://gaia-x.eu/) je evropska pobuda za vzpostavitev podatkovnih prostorov (Data Spaces). Osnovna podlaga za izvedbo tega je zaupanje, da bodo podatki uporabljeni v skladu z voljo »lastnika« podatkov, kar imenujemo podatkovna suverenost. Za uspešno izvedbo tega cilja je potrebnih več ukrepov, poleg tehničnih so to še pravni in organizacijski. Tehnično osnovo, kjer imajo pomembno mesto kriptografske tehnologije, razvija skupnost v obliki odprte kode pod okriljem Eclipse Foundation. Namenjena je postavitvi na vsebniško infrastrukturo (Kubernetes). Repozitorij z razvitimi vzorčnimi rešitvami je na https://gitlab.com/gaia-x.Preglejte možne izvedbe postavitve platforme. Izvedite demonstracijsko postavitev ene od možnih izvedb in preskusite vključitev (izmišljene ali resnične) udeležene organizacije v platformo.
Varnost omrežnih naprav v času kvantnega računalništva
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Omrežna varnost
 • Opis: Analizirajte odpornost varnostnih mehanizmov v omrežnih naprav v času kvantnega računalništva.
Uporaba 5G tehnologije za vojaško uporabo
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: 5G
 • Opis: 5G ponuja veliko novih možnosti prilagajanja specifičnim potrebam tudi na B2B trgu. Z uporabo virtualizacijske tehnologije (NFV), programsko definiranimi omrežji (SDN), navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), storitvami E2E, orkestracijo ter premikom računske moči na rob omrežja (MEC) je 5G tehnologija predvidena tudi v vojaških omrežjih. Preučite načine uporabe 5G v vojaških sistemih ter analizirajte/vzpostavite nekaj storitev, kot na primer PTT čez 5G, HD video čez 5G, 5G brez fiksne infrastruktre.
Block chain identity
 • Mentor: dr. Matevž Pustišek, dr. Urban Sedlar, dr. Andrej Kos
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Block-chain
 • Opis: Analizirajte področji bločnih verig in upravljanja identitete. Vzpostavite prototipno rešitev za upravljanje identitete s pomočjo bločnih verig
Umetna inteligenca in omrežna varnost
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Opis: Uporaba umetne inteligence in strojnega učenja za zagotavljanje omrežne varnosti (npr. preprečevanje DDoS z ML)
Strojno učenje in nadzor omrežij
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Opis: Uporaba strojnega učenja za nadzor in upravljanje omrežij (detekcija tipa prometa, adaptiven QoS, auto-VLAN segmentacija, alarmiranje ob anomalijah, ipd.)
Orodja za etično hekanje v programskem jeziku Python
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar ali prof. Andrej Kos
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Preučite vidike etičnega hekanja in kibernetske varnosti nasploh. V programskem jeziku Python izdelajte orodja, ki izvajajo penetracijske teste in prikazujejo ranljivosti sistemov, omrežij, protokolov in naprav.
Operacijski sistem Kali – ultimativno orodje za etično hekanje
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar ali prof. Andrej Kos
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Umestite operacijski sistem Kali v področje kibernetske varnosti ter ga primerjajte z drugimi podobni orodji. Uporabite vgrajena Kali orodja za etično hekanje domačega omrežja in končnih naprav ter pripravite priporočila, kako zaščitimo lastne naprave in omrežje v globalnem kibernetskem prostoru.
Trajnejši svetovni splet prihodnosti
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Prihodnji internet
 • Opis: Svetovni splet se danes razvija skoraj izključno pod taktirko oglaševalcev. Preučite alternativne možnosti za izvedbo bolj trajnega in robustnega svetovnega spleta (npr. Gemini, IPFS, PDF publishing, ipd.), ki se borijo proti nenadzorovani širitvi funkcionalnosti brskalnikov in povečevanju ranljive površine aplikacij, ter onemogočajo agresivno črpanje podatkov o uporabnikih za namene oglaševanja, spreminjanje vsebine brez sledljivosti, ipd.
Time Sensitive networking
OPC UA
 • Mentor: prof. dr. Andrej Kos
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Opis: Analizirajte koncepte, tehnologije, protokole in use case OPC-UA. Vzpostavite testno okolje in preizkusite integracijo OPC-UA z IoT plaformo ThingsBoard Pro. Dodatna možnost kombinacija OPC UA ter TSN, kar je trenutno izredno zelo aktualna kombinacija za veliko use caseov Industrije 4.0.
 • Možen začeten vir: https://thingsboard.io/docs/user-guide/integrations/opc-ua/, na primer stran 53, Meter data collection with OPC UA
Komunikacija na velike razdalje z nizkimi signali
 • Mentor: dr. Janez Bešter, somentor: dr. Andrej Štern
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Radijske komunikacije
 • Opis: Radijske komunikacije uspešno delujejo le do določenega nivoja signala. V primerih, kjer so signali res nizki (npr. pri odbojih od ionosfere, povezavah z oddaljenimi sateliti) se uporabljajo posebni postopki izvornega in kanalskega kodiranja, ki zagotavljajo uspešen sprejem signala. Na konkretnem primeru (npr. WSPR, FT8) podajte gradnike komunikacijske verige in ocenite zmogljivost zveze.
Uporaba tehnologije internet stvari za pametno vinogradništvo
 • Mentor: doc. dr. Emilija Stojmenova Duh
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Internet stvari
 • Opis: Digitalne tehnologije, vključno z Internet Stvari (IoT), lahko vinogradnikom prinesejo koristne rešitve in jim pomagajo pri pametnem odločanju, ki temelji na podatkih za prilagoditev načina proizvodnje v vinogradih. Koncept »pametnih vinogradov« tako vključuje nova merilna orodja, ki omogočajo zbiranje množice podatkov zahvaljujoč uporabi nizko energijskih brezžičnih senzorjev. Koncept predstavlja temelj prognostičnega kmetijstva, ki temelji na opazovanju in merjenju okoljskih podatkov za optimizacijo pridelave rastlin in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Brezžični senzorji bodo nameščeni v osrčju »pametnih vinogradov«, neposredno v tleh, na strojni kmetijski mehanizaciji, oziroma kot centralna senzorična postaja, od koder se bodo podatki shranjevali na centralnem strežniku za shranjevanje in obdelavo. V okviru naloge je potrebno zbrane podatke ustrezno sortirati, obdelati in analizirati ter jih na uporabniku prijazen in razumljiv način z uporabo atraktivnih vizualizacij predstaviti vinogradnikom. Delo bo potekalo v okviru projekta Smart Agro Grape.
Uporaba digitalnih tehnologij v izobraževalnem procesu
 • Mentor: doc. dr. Emilija Stojmenova Duh
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Digitalne tehnolologije
 • Opis: Digitalne tehnologije so postale del našega vsakdana na skoraj vseh področij. Tudi na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru diplomske naloge je potrebno narediti pregled digitalnih tehnologij, ki se že oziroma se lahko uporabljajo v učilnicah, predvsem v nižjih razredih osnovne šole. Pričakuje se tudi izdelava digitalnega učnega pripomočka za učenje pri izbranem predmetu.
Uporaba digitalnih tehnologij v kulturnih ustanovah
 • Mentor: doc. dr. Emilija Stojmenova Duh
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Digitalne tehnolologije
 • Opis: Digitalne tehnologije so postale del našega vsakdana na skoraj vseh področij. Tudi na področju kulture. V okviru diplomske naloge je potrebno narediti pregled digitalnih tehnologij, ki se že oziroma se lahko uporabljajo v muzejih in galerijah. Pričakuje se tudi izdelava pilotne rešitve za digitalizacijo vsebin v izbrani kulturni ustanovi.
Pametna mesta prihodnosti
 • Mentor: Luka Mali, Janez Bešter
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Internet stvari
 • Opis: Z napredkom informacijsko komunikacijskih tehnologij in digitalizacije se pojavljajo tudi nove rešitve za mesta, ki optimirajo procese v mestu in izboljšujejo splošno ugodje občanov. Cilj naloge je pregledati IoT rešitve in aplikacije za pametna mesta prihodnosti. Opisati primere dejanskih implementacij v Sloveniji in svetu, predstaviti prihranke za občine in učinke za občane. Opisati uporabljene strojne, komunikacijske in oblačne tehnologije IoT. Rezultat naloge bo prototipna implementacija ene rešitve za pametno mesto prihodnosti.
Komunikacijske tehnologije LPWAN
 • Mentor: Luka Mali, Janez Bešter
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Internet stvari
 • Opis: Sodobne komunikacijske tehnologije IoT za pametna mesta in podeželje omogočajo prenos majhnih paketov na dolge razdalje in izredno nizko porabo energije naprav, ki so primarno baterijsko napajane. Cilj naloge je preučiti in primerjati komunikacijske tehnologije LPWAN in sicer LTE Cat-M, LTE NB-IoT, LoRaWAN in SigFox. Poudariti prednosti in slabosti posamezne tehnologije, poslovne modele in najbolj primerne aplikacije za posamezno komunikacijsko tehnologijo. Rezultat naloge bo testna vzpostavitev povezljivosti naprav IoT za vse omenjene komunikacijske tehnologije LPWAN in ocena delovanja posamezne tehnologije.
Naprave AIoT za prediktivno vzdržavanje strojev
 • Mentor: Luka Mali, Janez Bešter
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Internet stvari
 • Opis: Izpad stroja lahko povzroči v industriji velike izgube, zato lahko detekcija nenavadnega delovanja stroja omogoči predhodno odpravo napake. Strojno učenje na napravah IoT nam s pomočjo senzorjev vibracij ali zvoka omogoča detekcijo anamolije v realnem času in obveščanje vzdrževalca preko oblačne platforme IoT. Cilj naloge je seznanitev s področjem strojnega učenja na mikrkrmilniških napravah in z aplikacijami, ki jih ta tehnologija prinaša. Rezultat naloge bo pilotna implementacija sistema za detekcijo anomalij in proženje alarmov preko izbrane oblačne platforme IoT.
Indoor navigacija oseb
 • Mentor: Andrej Kos, Matevž Pogačnik
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Internet stvari
 • Opis: Na osnovi indoor signalov (wifi ali bluetooth ali zigbee) načrtujete sistem/aplikacijo za navigacijo oseb po prostorih. Za pilotno okolje uporabite prostore Fakultete za elektrotehniko.
Indoor okoljski parametri
 • Mentor: Andrej Kos, Gregor Gerša
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Internet stvari
 • Opis: Vzpostavite sistem na merjenje indoor okoljskih parametrov v povezavi z merjenjem števila ljudi v prostoru ter urnikom. Za pilotno okolje uporabite prostore Fakultete za elektrotehniko.
Analiza WiFi modulov z nizko porabo energije
 • Mentor: dr. Andrej Kos ali dr. Matevž Pustišek ali dr. Andrej Štern
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Opis: Analiza trga WiFi modulov z nizko porabo in integriranim TCP/IP skladom. Raziskava mehanizmov za zmanjševanje porabe energije. Izvedba meritev porabe TCP/IP klientov pri različnih nastavitvah in ocena stabilnosti povezave. Naloga je lahko v sodelovanju s podjetjem.
Analiza BLE modulov z nizko porabo energije
 • Mentor: dr. Andrej Kos ali dr. Matevž Pustišek ali dr. Andrej Štern
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Opis: Analiza BLE modulov z nizko porabo, izvedba meritev porabe pri emulaciji serijske povezave. Poiščite optimalno razmerje med hitrostjo prenosa podatkov, stabilnostjo povezave ter porabo. Naloga je lahko v sodelovanju s podjetjem.
Uporaba MQTT protokola v napravah z nizko porabo energije
 • Mentor: dr. Andrej Kos ali dr. Matevž Pustišek ali dr. Andrej Štern
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Opis: Preučite vpliv različnih parametrov MQTT protokola na porabo energije naprave. Ocenite vpliv različnih brokerjev in števila klientov na porabo energije. Naloga je lahko v sodelovanju s podjetjem.
Penetracijski testi IoT
 • Mentor: dr. Andrej Kos, dr. Matevž Pustišek
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Opis: Analizirajte in preizkusite metode in orodja za penetracijske teste platform in/ali naprav IoT (primer: OWASP testing project).
Lociranje v 5G
 • Mentor: dr. Andrej Kos, dr. Andrej Štern
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: 5G, lokacija
 • Opis: Preučite področje lociranja s pomočjo mobilnih sistemov. Pripravite pregled zmožnosti različnih sistemov. Posebno pozornost namenite omrežju 5G. Posebno pozornost namenite področjem, kjer ni možnosti GNSS (znotraj stavb, med stavbami).
Prihodnji internet
 • Mentor: dr. Andrej Kos, dr. Matevž Pustišek, dr. Urban Sedlar
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Prihodnji internet
 • Opis: Nova generacija interneta je bila načrtovana kot medplanetni internet, sestavljen iz niza omrežnih vozlišč, ki lahko komunicirajo med seboj, z decentralizirano zasnovo. Ker so zakasnitve v tovrstnih komunikacijah so velike, je zato potreben nov nabor protokolov in tehnologij. Danes pa je vse več aplikacij, ki potrebujejo decentralizirano infrastrukturo in toleranco na zakasnitve, kot so na primer aplikacije na osnovi tehnologij blokovnih verig, tako da je nova generacija interneta potrebna tudi v ta namen. Preučite nove genereracije interneta ter vzpostavite prototipno decentralizirano omrežje, ki lahko deluje tudi v primeru večjih zakasnitev (npr. brez DNS).
Forenzika in nadzor obstoječih ter novih omrežij
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Raziščite pomen omrežne forenzike, spremljanja omrežij ter preprečevanje kibernetskih napadov. Posebno pozornost namenite SDN-ju. Možne tematike: intusion detection, denial of service, detekcija napadov v IoT/M2M
Izdelava merilnega sistema radijskih signalov z grafičnim prikazom meritev s pomočjo USB DVB-T ključka in GNU RADIA
 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik, dr. Janez Bešter
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Multimedija, radio in radijski signali
Izdelava DAB+ analizatorja s pomočjo računalnika in USB ključka
 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik, dr. Janez Bešter
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Multimedija, radio in radijski signali
Varnostni mehanizmi terminalne opreme
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Opis: Pregled varnostnih mehanizmov sodobne terminalne opreme (mobilni telefoni, tablice) in mobilnih OS v kontekstu aplikacij, ki delajo z varnostno občutljivimi podatki
Pregled praks zaščite in reševanja
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Opis: Raziskava sodobnih poslovnih modelov mobilnih in spletnih aplikacij za zaščito in reševanje (primeri: iHelp, klic v sili, imenik naprav AED, posredovanje pager sporočil na mobilne naprave, ipd.)
Cloud in fog computing za zaščito in reševanje
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Opis: Uporaba oblačne in fog arhitekture za zagotavljanje visoke razpoložljivosti aplikacij na primeru področja zaščite in reševanja
Analiza in vizualizacija za zaščito in reševanje
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Postopki in scenariji za analizo in vizualizacijo velike količine podatkov v storitvah zaščite in reševanja
Blockchain-defined networking
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Opis: Blockchain-defined networking – zagotavljanje omrežnega dostopa, AAA, konfiguracija SDN in VNF na osnovi blokovnih verig
Interaktivni papir – aplikacija obogatene resničnosti
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Interaktivni papir – aplikacija obogatene resničnosti (augmented reality)
 • Opis: Pregled področja, naprav, rešitev in vmesnikov za obogateno resničnost. Načrtovanje aplikacije za obogateno resničnost z uporabo mobilnega telefona/tabličnega računalnika v kombinaciji s tiskanimi gradivi. Izdelava prototipa z uporabo obstoječih programskih knjižnic, kot je npr. Vuforia. Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).
Interakcija v sistemih navidezne resničnosti (VSŠ, UNI, MM)
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Sistemi navidezne resničnosti (virtual reality)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in vmesnikov za navidezno resničnost (ang. virtual reality). Raziskava načinov interakcije (upravljanja; npr. geste, glas, upravljanje z možgani) v okoljih navidezne resničnosti z uporabo dostopnih in naprednih vmesnikov (npr. LeapMotion, Myo, Oculus touch, Kinect 2, OCZ NIA, Emotiv Epoc, etc.). Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje različnih načinov upravljanja na primeru sistema Oculus Rift ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).
Rešitve za zagotavljanje dostopnosti vsebin za slepe ali gluhe uporabnike
 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Interaktivne aplikacije nadgrajene z rešitvami tehnologij za zagotavljanje dostopnosti (accessibility)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in tehnologij za zagotavljanje dostopnosti s poudarkom na rešitev za slepe (slabovidne) in gluhe (naglušne) uporabnike na različnih napravah (mobilne naprave, TV sprejemniki). Predlog in implementacija rešitev za zagotavljanje dostopnosti multimedijskih vsebin na TV sprejemnikih za slepe uporabnike (npr. sinhronizacija in predvajanje dodatnih avdio vsebin). Predlog in implementacija rešitev za zagotavljanje dostopnosti multimedijskih vsebin na TV sprejemnikih za gluhe uporabnike (npr. branje podnapisov, predvajanje dodatnih video vsebin s znakovnim jezikom na različnih napravah).
Hrbtenična operaterska omrežja
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Omrežja
 • Opis: Analizirajte koncepte, arhitekture in tehnologije za sodobna operaterska hrbtenična omrežja. V virtualnem okolju vzpostavite prototipno omrežje.
Porazdeljena socialna omrežja
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Prihodnji internet
 • Opis: Danes prevladujejo centralizirana socialna omrežja, kjer uporabnik nima nobenega nadzora nad svojimi podatki in poslovnim razmerjem. Proti temu se bori množica porazdeljenih socialnih omrežij, ki vračajo kontrolo v roke uporabnika (Diaspora, Mastodon, Twister, PixelFed). Analizirajte delovanje in arhitekturo izbranega porazdeljenega socialnega omrežja, ter ga primerjajte s klasično centralizirano različico. Navedite prednosti in slabosti, ter povzemite izkušnje s stališča uporabnika.
Decentralizirane (peer-to-peer) aplikacije
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Prihodnji internet
 • Opis: Porazdeljene aplikacije (peer-to-peer) so izjemno robustne, skalabilne, demokratične in odporne na cenzuro. Analizirajte arhitekturo in delovanje izbrane decentralizirane (p2p) aplikacije (PeerTube, Inter-planetary File System, BitTorrent, Matrix, ipd.). Preučite omrežne in aplikacijske vidike.
Uporaba človeških možganov v informacijskih sistemih
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Prihodnji internet
 • Opis: Človeški možgani so še vedno najboljši sistem za prepoznavanje vzorcev in logično sklepanje. Preglejte primere in aplikacije neposredne uporabe človeških možganov (t.i. Human-in-the-loop) za odkrivanje vzorcev in reagiranje v informacijskih sistemih in različnih kontrolnih zankah. Napravite tudi pregled in primerjavo primernih modalnosti (vizualizacija, soundifikacija, haptic feedback) in vhodno/izhodnih enot za širokopasovno komunikacijo z možgani.
Pregled in analiza varnostnih mehanizmov aplikacij
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Analizirajte varnostne mehanizme izbrane popularne spletne ali mobilne aplikacije, ki se dotikajo področij varne hrambe podatkov (ali je možen nepooblaščen dostop in spreminjanje lokalnih podatkov aplikacije) in varne komunikacije (možnost izvedbe napada s prestrezanjem, možnost ponavljanja zahtev, ipd.). Če vam je področje blizu, lahko delo nadgradite tudi s tehnikami vzvratnega inženiringa.
Sistemi za izboljšanje kognitivnih zmožnosti
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Interakcija človek-stroj
 • Opis: Ena od možnih protiuteži umetni inteligenci, ki pogosto deluje kot črna škatla, je povečevanje sposobnosti človeka. Preučite področje kognitivnega izboljševanja (Cognitive Augmentation) in ojačevanja inteligence (Intelligence amplification, IA) s sodobnimi tehnologijami. Klasificirajte in primerjajte različne tehnologije (mobilne terminale, nosljivo elektroniko, vsadke) in predstavite različne scenarije uporabe.
Komunikacija ITS-G5 med vozili
 • Mentor: dr. Andrej Kos, somentor: dr. Andrej Štern
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Inteligentni transportni sistemi
 • Opis: Analizirajte koncepte tehnologije ETSI ITS-G5 s stališča zagotavljanja komunikacije med vozili in infrastrukturo, preučite pripadajoče storitvene profile in njihovo rabo v dejanskem prometu.
Komunikacija C-V2X med vozili
 • Mentor: dr. Janez Bešter, somentor: dr. Andrej Štern
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Inteligentni transportni sistemi
 • Opis: Preučite razvoj mobilnih omrežij in storitev za namene komunikacije med vozili in infrastrukturo C-V2X, predstavite aktualno stanje razvoja tehnologije v omrežjih 5G in naprej.
Storitve C-ITS v mestnih okoljih
 • Mentor: dr. Janez Bešter, somentor: dr. Andrej Štern
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Inteligentni transportni sistemi
 • Opis: Preučite posebnosti vpeljave naprednih kooperativnih inteligentnih transportnih storitev (C-ITS) v mestnih okoljih. Na konkretnih primerih storitvenih področij ocenite prednosti njihove vpeljave.
Lociranje s satelitskimi sistemi v mobilnih telefonih
 • Mentor: dr. Andrej Kos, somentor: dr. Andrej Štern
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Lociranje in navigacija
 • Opis: Preučite razpoložljivost satelitskih lokacijskih tehnologij v sodobnih mobilnih telefonih, v različnih okoljih izvedite statične in dinamične meritve točnosti lokacije z več terminali z različnimi tehnologijami in jih primerjajte.
Bluetooth prenosi avdio signalov z nizko zakasnitvijo
 • Mentor: dr. Andrej Kos, somentor: dr. Andrej Štern
 • Stopnja: diploma ali magisterij
 • Področje: Multimedija, radio
 • Opis: Analizirajte mehanizme zagotavljanja nizkih zakasnitev pri prenosu avdio vsebin na Bluetooth brezžične zvočnike in slušalke. Izvedite preizkus z uporabo kodeka aptX-LL in ocenite doseženo minimalno zakasnitev.