Penetracijski testi IoT
 • Mentor: dr. Andrej Kos, dr. Matevž Pustišek
 • Stopnja: Stopnja VSS ali UNI
 • Opis: Analizirajte in preizkusite metode in orodja za penetracijske teste platform in/ali naprav IoT (primer: OWASP testing project).
Lociranje v 5G
 • Mentor: dr. Andrej Kos, dr. Andrej Štern
 • Področje: 5G, lokacija
 • Opis: Preučite področje lociranja s pomočjo mobilnih sistemov. Pripravite pregled zmožnosti različnih sistemov. Posebno pozornost namenite omrežju 5G. Posebno pozornost namenite področjem, kjer ni možnosti GNSS (znotraj stavb, med stavbami).
Uporaba 5G tehnologije za vojaško uporabo
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Področje: 5G
 • Opis: 5G ponuja veliko novih možnosti prilagajanja specifičnim potrebam tudi na B2B trgu. Z uporabo virtualizacijske tehnologije (NFV), programsko definiranimi omrežji (SDN), navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), storitvami E2E, orkestracijo ter premikom računske moči na rob omrežja (MEC) je 5G tehnologija predvidena tudi v vojaških omrežjih. Preučite načine uporabe 5G v vojaških sistemih ter analizirajte/vzpostavite nekaj storitev, kot na primer PTT čez 5G, HD video čez 5G, 5G brez fiksne infrastruktre.
Prihodnji internet
 • Mentor: dr. Andrej Kos, dr. Matevž Pustišek, dr. Urban Sedlar
 • Področje: Prihodnji internet
 • Opis: Nova generacija interneta je bila načrtovana kot medplanetni internet, sestavljen iz niza omrežnih vozlišč, ki lahko komunicirajo med seboj, z decentralizirano zasnovo. Ker so zakasnitve v tovrstnih komunikacijah so velike, je zato potreben nov nabor protokolov in tehnologij. Danes pa je vse več aplikacij, ki potrebujejo decentralizirano infrastrukturo in toleranco na zakasnitve, kot so na primer aplikacije na osnovi tehnologij blokovnih verig, tako da je nova generacija interneta potrebna tudi v ta namen. Preučite nove genereracije interneta ter vzpostavite prototipno decentralizirano omrežje, ki lahko deluje tudi v primeru večjih zakasnitev (npr. brez DNS).
Block chain identity
 • Mentor: dr. Matevž Pustišek, dr. Urban Sedlar, dr. Andrej Kos
 • Področje: Block-chain
 • Opis: Analizirajte področji bločnih verig in upravljanja identitete. Vzpostavite prototipno rešitev za upravljanje identitete s pomočjo bločnih verig
Kibernetska varnost
 • Mentor: dr. Matevž Pustišek, mag. Janez Sterle, dr. Andrej Kos
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Preučite področje kibernetske varnosti. Pripravite pregled mehanizmov za zagotavljanje kibernetske varnosti na področju »zdravstva« / »energetike« / »državnih organov«. Zgledujte se tudi po dokumentih agencije za informacijsko varnost (ENISA)
Block chain slot machine
 • Mentor: dr. Urban Sedlar, dr. Andrej Kos, dr. Matevž Pustišek
 • Področje: Block-chain
 • Opis: Analizirajte področje bločnih verig ter on-line igranja. Vzpostavite pilotno rešitev »igralnega avtomata«, ki temelji na block chain mehanizmih.
Analiza IoT platform
 • Mentor: dr. Andrej Kos, dr. Matevž Pustišek, dr. Urban Sedlar
 • Področje: Internet stvari
 • Opis: Analizirajte področje platform IoT. Posebno pozornost namenite podpori bločnim verigam. Med seboj primerjajte podporo bločnim verigam s strani različnih platform IoT.
Forenzika in nadzor obstoječih ter novih omrežij
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Raziščite pomen omrežne forenzike, spremljanja omrežij ter preprečevanje kibernetskih napadov. Posebno pozornost namenite SDN-ju. Možne tematike: intusion detection, denial of service, detekcija napadov v IoT/M2M
Izdelava merilnega sistema radijskih signalov z grafičnim prikazom meritev s pomočjo USB DVB-T ključka in GNU RADIA
 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik, dr. Janez Bešter
 • Področje: Multimedija, radio in radijski signali
Izdelava DAB+ analizatorja s pomočjo računalnika in USB ključka
 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik, dr. Janez Bešter
 • Področje: Multimedija, radio in radijski signali
Virtulalizacija dostopovnega omrežja – CORD
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Opis: Pregled arhitekture open CORD (Central Office Re-architected as a Datacenter) iz stališča razvoja tehnologij, standardov in možnih variant R-CORD, M-CORD. Pregled odprtokodnih gradnikov CORD, akterjev in primerjava med njimi. Proof of concept postavitev CORD okolja (minimalen obseg) in enostaven omrežni test. Zaradi omejenega obsega virov je možno je emulirati določene elemente – virtual POD (če bo časa in opreme več, mogoče postavite half POD). Predstavitev rezultatov in prenos izkušenj.
  Več na https://guide.opencord.org/.
LoRaWAN lokalno omrežje
 • Mentor: Andrej Kos, Matevž Pustišek
 • Opis: Preučitev arhitekture in postavitev lokalnega omrežja LoRaWAN (https://github.com/TheThingsNetwork/ttn). Vzpostavitev delovanja z LoRA prehodom in izbranim vozliščem. Meritev zmogljivosti.
Varnostni mehanizmi terminalne opreme
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Pregled varnostnih mehanizmov sodobne terminalne opreme (mobilni telefoni, tablice) in mobilnih OS v kontekstu aplikacij, ki delajo z varnostno občutljivimi podatki
Pregled praks zaščite in reševanja
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Raziskava sodobnih poslovnih modelov mobilnih in spletnih aplikacij za zaščito in reševanje (primeri: iHelp, klic v sili, imenik naprav AED, posredovanje pager sporočil na mobilne naprave, ipd.)
Cloud in fog computing za zaščito in reševanje
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Uporaba oblačne in fog arhitekture za zagotavljanje visoke razpoložljivosti aplikacij na primeru področja zaščite in reševanja
Analiza in vizualizacija za zaščito in reševanje
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Postopki in scenariji za analizo in vizualizacijo velike količine podatkov v storitvah zaščite in reševanja
Blockchain-defined networking
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Blockchain-defined networking – zagotavljanje omrežnega dostopa, AAA, konfiguracija SDN in VNF na osnovi blokovnih verig
Umetna inteligenca in omrežna varnost
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Uporaba umetne inteligence in strojnega učenja za zagotavljanje omrežne varnosti (npr. preprečevanje DDoS z ML)
Strojno učenje in nadzor omrežij
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Uporaba strojnega učenja za nadzor in upravljanje omrežij (detekcija tipa prometa, adaptiven QoS, auto-VLAN segmentacija, alarmiranje ob anomalijah, ipd.)
Orodja za etično hekanje v programskem jeziku Python
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar ali prof. Andrej Kos
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Preučite vidike etičnega hekanja in kibernetske varnosti nasploh. V programskem jeziku Python izdelajte orodja, ki izvajajo penetracijske teste in prikazujejo ranljivosti sistemov, omrežij, protokolov in naprav.
Operacijski sistem Kali – ultimativno orodje za etično hekanje
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar ali prof. Andrej Kos
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Umestite operacijski sistem Kali v področje kibernetske varnosti ter ga primerjajte z drugimi podobni orodji. Uporabite vgrajena Kali orodja za etično hekanje domačega omrežja in končnih naprav ter pripravite priporočila, kako zaščitimo lastne naprave in omrežje v globalnem kibernetskem prostoru.
Layer 8 – uporabnik: največja ranljivost kibernetskega prostora
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar ali prof. Andrej Kos
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Preučite psihološke vidike hekanja in ranljivosti človeka v kibernetskem prostoru s pomočjo preteklih tovrstnih napadov. Vmestite pojem socialnega inžiniringa kot grožnje za vse deležnike kibernetskega prostora in posledice le-tega. Pripravite vprašalnike in naredite testni kibernetski napad s pomočjo socialnega inženiringa na testni skupini uporabnikov različnih starosti, izobrazb in interesnih struktur. Analizirajte rezultate in pripravite priporočila.
Interaktivni papir – aplikacija obogatene resničnosti
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Interaktivni papir – aplikacija obogatene resničnosti (augmented reality)
 • Opis: Pregled področja, naprav, rešitev in vmesnikov za obogateno resničnost. Načrtovanje aplikacije za obogateno resničnost z uporabo mobilnega telefona/tabličnega računalnika v kombinaciji s tiskanimi gradivi. Izdelava prototipa z uporabo obstoječih programskih knjižnic, kot je npr. Vuforia. Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).
Interaktivni peskovnik« kot primer otipljivega vmesnika (mixed reality, tangible user interface)
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Interaktivni peskovnik« kot primer otipljivega vmesnika (mixed reality, tangible user interface)
 • Opis: Pregled področja, naprav, rešitev in vmesnikov za področje otipljivih vmesnikov. Fizična izvedba peskovnika in pripadajoča programska oprema sta že izdelana in na voljo v laboratoriju LMMFE. Delo bi obsegalo analizo in implementacijo interaktivne aplikacije na primeru »interaktivnega peskovnika«. Primer je npr. simulacija električnega/magnetnega polja z uporabo fizičnih elementov (npr. krogle kot elektroni) in vizualizacije z uporabo projekcije v realnem času. Pomemben del predstavljajo tudi različni načini interakcije z aplikacijo.
Izdelava očal za sledenje pogleda (VSŠ, UNI, MM)
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Izdelava in test preprostega in cenovno ugodnega sistema za sledenje pogleda uporabnikov s pomočjo USB kamere. Predvideva se uporaba dostopnih komponent za domačo uporabo. Princip delovanja temelji na prepoznavanju gibanja očesne zenice s pomočjo IR kamere, ter procesiranju slike na osebnem računalniku. Sistem je zgrajen v obliki očal in omogoča tako upravljanje kot tudi funkcijo spremljanja pogleda uporabnika v prostoru.
Uporabniška izkušnja v sistemih navidezne resničnosti (VSŠ, UNI, MM)
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Sistemi navidezne resničnosti (virtual reality)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in vmesnikov za navidezno resničnost (ang. virtual reality). Raziskava načinov merjenja uporabniške izkušnje (npr. vprašalniki, opazovanje uporabniškega odziva, merjenje bio-fiziološkega odziva) in potopljenosti v okoljih navidezne resničnosti. Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje na primeru sistema Oculus Rift ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).
Interakcija v sistemih navidezne resničnosti (VSŠ, UNI, MM)
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Sistemi navidezne resničnosti (virtual reality)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in vmesnikov za navidezno resničnost (ang. virtual reality). Raziskava načinov interakcije (upravljanja; npr. geste, glas, upravljanje z možgani) v okoljih navidezne resničnosti z uporabo dostopnih in naprednih vmesnikov (npr. LeapMotion, Myo, Oculus touch, Kinect 2, OCZ NIA, Emotiv Epoc, etc.). Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje različnih načinov upravljanja na primeru sistema Oculus Rift ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).
Interakcija v sistemih obogatene resničnosti (VSŠ, UNI, MM)
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Sistemi obogatene resničnosti (augmented reality)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in vmesnikov za obogateno resničnost (ang. augmented reality). Raziskava načinov interakcije (upravljanja; npr. geste, glas, upravljanje z možgani) v okoljih obogatene resničnosti z uporabo dostopnih in naprednih vmesnikov (npr. LeapMotion, Myo, Oculus touch, Kinect 2, OCZ NIA, Emotiv Epoc, etc.). Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje različnih načinov upravljanja na primeru sistema Google Cardboard/Google Daydream/Samsung Gear ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).
Interakcija v sistemih mešane resničnosti in otipljivih vmesnikov (VSŠ, UNI, MM)
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Sistemi mešane resničnosti in otipljivi vmesniko (mixed reality, tangible user interaface)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in vmesnikov za obogateno resničnost (ang. mixed reality). Raziskava načinov interakcije (upravljanja; npr. geste, glas, upravljanje z možgani) v okoljih mešane resničnosti z uporabo dostopnih in naprednih vmesnikov (npr. LeapMotion, Myo, Oculus touch, Kinect 2, OCZ NIA, Emotiv Epoc, etc.). Raziskava načinov interakcije na primeru otipljivih vmesnikov (ang. tangible interafce). Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje različnih načinov upravljanja na primeru sistema Google Cardboard/Google Daydream/Samsung Gear ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).
Rešitve za zagotavljanje dostopnosti vsebin za slepe ali gluhe uporabnike
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Interaktivne aplikacije nadgrajene z rešitvami tehnologij za zagotavljanje dostopnosti (accessibility)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in tehnologij za zagotavljanje dostopnosti s poudarkom na rešitev za slepe (slabovidne) in gluhe (naglušne) uporabnike na različnih napravah (mobilne naprave, TV sprejemniki). Predlog in implementacija rešitev za zagotavljanje dostopnosti multimedijskih vsebin na TV sprejemnikih za slepe uporabnike (npr. sinhronizacija in predvajanje dodatnih avdio vsebin). Predlog in implementacija rešitev za zagotavljanje dostopnosti multimedijskih vsebin na TV sprejemnikih za gluhe uporabnike (npr. branje podnapisov, predvajanje dodatnih video vsebin s znakovnim jezikom na različnih napravah).
Uporaba 5G na področju transporta
 • Mentor: dr. Andrej Kos, dr. Andrej Štern
 • Področje: Omrežja
 • Opis: Analizirajte arhitekture in uporabo 5G na področju transporta. Posebno pozornost namenite uporabi na področju cest in železnic.
Primerjava Wifi6 in 5G za enterprise okolja
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Področje: Brezžična omrežja
 • Opis: Analiza in primerjava tehnologij Wifi6 in 5G za uporabo v poslovnih (enterprise) okoljih.
Hrbtenična operaterska omrežja
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Področje: Omrežja
 • Opis: Analizirajte koncepte, arhitekture in tehnologije za sodobna operaterska hrbtenična omrežja. V virtualnem okolju vzpostavite prototipno omrežje.
Varnost omrežnih naprav v času kvantnega računalništva
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Področje: Omrežna varnost
 • Opis: Analizirajte odpornost varnostnih mehanizmov v omrežnih naprav v času kvantnega računalništva.