Time Sensitive networking
OPC UA
 • Mentor: prof. dr. Andrej Kos
 • Stopnja: UNI
 • Opis: Analizirajte koncepte, tehnologije, protokole in use case OPC-UA. Vzpostavite testno okolje in preizkusite integracijo OPC-UA z IoT plaformo ThingsBoard Pro. Dodatna možnost kombinacija OPC UA ter TSN, kar je trenutno izredno zelo aktualna kombinacija za veliko use caseov Industrije 4.0.
 • Možen začeten vir: https://thingsboard.io/docs/user-guide/integrations/opc-ua/, na primer stran 53, Meter data collection with OPC UA
Penetracijski testi IoT
 • Mentor: dr. Andrej Kos, dr. Matevž Pustišek
 • Stopnja: Stopnja VSS ali UNI
 • Opis: Analizirajte in preizkusite metode in orodja za penetracijske teste platform in/ali naprav IoT (primer: OWASP testing project).
Lociranje v 5G
 • Mentor: dr. Andrej Kos, dr. Andrej Štern
 • Področje: 5G, lokacija
 • Opis: Preučite področje lociranja s pomočjo mobilnih sistemov. Pripravite pregled zmožnosti različnih sistemov. Posebno pozornost namenite omrežju 5G. Posebno pozornost namenite področjem, kjer ni možnosti GNSS (znotraj stavb, med stavbami).
Uporaba 5G tehnologije za vojaško uporabo
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Področje: 5G
 • Opis: 5G ponuja veliko novih možnosti prilagajanja specifičnim potrebam tudi na B2B trgu. Z uporabo virtualizacijske tehnologije (NFV), programsko definiranimi omrežji (SDN), navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), storitvami E2E, orkestracijo ter premikom računske moči na rob omrežja (MEC) je 5G tehnologija predvidena tudi v vojaških omrežjih. Preučite načine uporabe 5G v vojaških sistemih ter analizirajte/vzpostavite nekaj storitev, kot na primer PTT čez 5G, HD video čez 5G, 5G brez fiksne infrastruktre.
Prihodnji internet
 • Mentor: dr. Andrej Kos, dr. Matevž Pustišek, dr. Urban Sedlar
 • Področje: Prihodnji internet
 • Opis: Nova generacija interneta je bila načrtovana kot medplanetni internet, sestavljen iz niza omrežnih vozlišč, ki lahko komunicirajo med seboj, z decentralizirano zasnovo. Ker so zakasnitve v tovrstnih komunikacijah so velike, je zato potreben nov nabor protokolov in tehnologij. Danes pa je vse več aplikacij, ki potrebujejo decentralizirano infrastrukturo in toleranco na zakasnitve, kot so na primer aplikacije na osnovi tehnologij blokovnih verig, tako da je nova generacija interneta potrebna tudi v ta namen. Preučite nove genereracije interneta ter vzpostavite prototipno decentralizirano omrežje, ki lahko deluje tudi v primeru večjih zakasnitev (npr. brez DNS).
Block chain identity
 • Mentor: dr. Matevž Pustišek, dr. Urban Sedlar, dr. Andrej Kos
 • Področje: Block-chain
 • Opis: Analizirajte področji bločnih verig in upravljanja identitete. Vzpostavite prototipno rešitev za upravljanje identitete s pomočjo bločnih verig
Kibernetska varnost
 • Mentor: dr. Matevž Pustišek, mag. Janez Sterle, dr. Andrej Kos
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Preučite področje kibernetske varnosti. Pripravite pregled mehanizmov za zagotavljanje kibernetske varnosti na področju »zdravstva« / »energetike« / »državnih organov«. Zgledujte se tudi po dokumentih agencije za informacijsko varnost (ENISA)
Block chain slot machine
 • Mentor: dr. Urban Sedlar, dr. Andrej Kos, dr. Matevž Pustišek
 • Področje: Block-chain
 • Opis: Analizirajte področje bločnih verig ter on-line igranja. Vzpostavite pilotno rešitev »igralnega avtomata«, ki temelji na block chain mehanizmih.
Analiza IoT platform
 • Mentor: dr. Andrej Kos, dr. Matevž Pustišek, dr. Urban Sedlar
 • Področje: Internet stvari
 • Opis: Analizirajte področje platform IoT. Posebno pozornost namenite podpori bločnim verigam. Med seboj primerjajte podporo bločnim verigam s strani različnih platform IoT.
Forenzika in nadzor obstoječih ter novih omrežij
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Raziščite pomen omrežne forenzike, spremljanja omrežij ter preprečevanje kibernetskih napadov. Posebno pozornost namenite SDN-ju. Možne tematike: intusion detection, denial of service, detekcija napadov v IoT/M2M
Izdelava merilnega sistema radijskih signalov z grafičnim prikazom meritev s pomočjo USB DVB-T ključka in GNU RADIA
 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik, dr. Janez Bešter
 • Področje: Multimedija, radio in radijski signali
Izdelava DAB+ analizatorja s pomočjo računalnika in USB ključka
 • Mentor: dr. Matevž Pogačnik, dr. Janez Bešter
 • Področje: Multimedija, radio in radijski signali
Virtulalizacija dostopovnega omrežja – CORD
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Opis: Pregled arhitekture open CORD (Central Office Re-architected as a Datacenter) iz stališča razvoja tehnologij, standardov in možnih variant R-CORD, M-CORD. Pregled odprtokodnih gradnikov CORD, akterjev in primerjava med njimi. Proof of concept postavitev CORD okolja (minimalen obseg) in enostaven omrežni test. Zaradi omejenega obsega virov je možno je emulirati določene elemente – virtual POD (če bo časa in opreme več, mogoče postavite half POD). Predstavitev rezultatov in prenos izkušenj.
  Več na https://guide.opencord.org/.
LoRaWAN lokalno omrežje
 • Mentor: Andrej Kos, Matevž Pustišek
 • Opis: Preučitev arhitekture in postavitev lokalnega omrežja LoRaWAN (https://github.com/TheThingsNetwork/ttn). Vzpostavitev delovanja z LoRA prehodom in izbranim vozliščem. Meritev zmogljivosti.
Varnostni mehanizmi terminalne opreme
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Pregled varnostnih mehanizmov sodobne terminalne opreme (mobilni telefoni, tablice) in mobilnih OS v kontekstu aplikacij, ki delajo z varnostno občutljivimi podatki
Pregled praks zaščite in reševanja
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Raziskava sodobnih poslovnih modelov mobilnih in spletnih aplikacij za zaščito in reševanje (primeri: iHelp, klic v sili, imenik naprav AED, posredovanje pager sporočil na mobilne naprave, ipd.)
Cloud in fog computing za zaščito in reševanje
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Uporaba oblačne in fog arhitekture za zagotavljanje visoke razpoložljivosti aplikacij na primeru področja zaščite in reševanja
Analiza in vizualizacija za zaščito in reševanje
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Postopki in scenariji za analizo in vizualizacijo velike količine podatkov v storitvah zaščite in reševanja
Blockchain-defined networking
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Blockchain-defined networking – zagotavljanje omrežnega dostopa, AAA, konfiguracija SDN in VNF na osnovi blokovnih verig
Umetna inteligenca in omrežna varnost
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Uporaba umetne inteligence in strojnega učenja za zagotavljanje omrežne varnosti (npr. preprečevanje DDoS z ML)
Strojno učenje in nadzor omrežij
 • Mentor: doc. Dr. Urban Sedlar
 • Opis: Uporaba strojnega učenja za nadzor in upravljanje omrežij (detekcija tipa prometa, adaptiven QoS, auto-VLAN segmentacija, alarmiranje ob anomalijah, ipd.)
Orodja za etično hekanje v programskem jeziku Python
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar ali prof. Andrej Kos
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Preučite vidike etičnega hekanja in kibernetske varnosti nasploh. V programskem jeziku Python izdelajte orodja, ki izvajajo penetracijske teste in prikazujejo ranljivosti sistemov, omrežij, protokolov in naprav.
Operacijski sistem Kali – ultimativno orodje za etično hekanje
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar ali prof. Andrej Kos
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Umestite operacijski sistem Kali v področje kibernetske varnosti ter ga primerjajte z drugimi podobni orodji. Uporabite vgrajena Kali orodja za etično hekanje domačega omrežja in končnih naprav ter pripravite priporočila, kako zaščitimo lastne naprave in omrežje v globalnem kibernetskem prostoru.
Layer 8 – uporabnik: največja ranljivost kibernetskega prostora
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar ali prof. Andrej Kos
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Preučite psihološke vidike hekanja in ranljivosti človeka v kibernetskem prostoru s pomočjo preteklih tovrstnih napadov. Vmestite pojem socialnega inžiniringa kot grožnje za vse deležnike kibernetskega prostora in posledice le-tega. Pripravite vprašalnike in naredite testni kibernetski napad s pomočjo socialnega inženiringa na testni skupini uporabnikov različnih starosti, izobrazb in interesnih struktur. Analizirajte rezultate in pripravite priporočila.
Interaktivni papir – aplikacija obogatene resničnosti
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Interaktivni papir – aplikacija obogatene resničnosti (augmented reality)
 • Opis: Pregled področja, naprav, rešitev in vmesnikov za obogateno resničnost. Načrtovanje aplikacije za obogateno resničnost z uporabo mobilnega telefona/tabličnega računalnika v kombinaciji s tiskanimi gradivi. Izdelava prototipa z uporabo obstoječih programskih knjižnic, kot je npr. Vuforia. Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).
Interaktivni peskovnik« kot primer otipljivega vmesnika (mixed reality, tangible user interface)
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Interaktivni peskovnik« kot primer otipljivega vmesnika (mixed reality, tangible user interface)
 • Opis: Pregled področja, naprav, rešitev in vmesnikov za področje otipljivih vmesnikov. Fizična izvedba peskovnika in pripadajoča programska oprema sta že izdelana in na voljo v laboratoriju LMMFE. Delo bi obsegalo analizo in implementacijo interaktivne aplikacije na primeru »interaktivnega peskovnika«. Primer je npr. simulacija električnega/magnetnega polja z uporabo fizičnih elementov (npr. krogle kot elektroni) in vizualizacije z uporabo projekcije v realnem času. Pomemben del predstavljajo tudi različni načini interakcije z aplikacijo.
Izdelava očal za sledenje pogleda (VSŠ, UNI, MM)
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Interaktivni multimedijski sistemi
 • Opis: Izdelava in test preprostega in cenovno ugodnega sistema za sledenje pogleda uporabnikov s pomočjo USB kamere. Predvideva se uporaba dostopnih komponent za domačo uporabo. Princip delovanja temelji na prepoznavanju gibanja očesne zenice s pomočjo IR kamere, ter procesiranju slike na osebnem računalniku. Sistem je zgrajen v obliki očal in omogoča tako upravljanje kot tudi funkcijo spremljanja pogleda uporabnika v prostoru.
Uporabniška izkušnja v sistemih navidezne resničnosti (VSŠ, UNI, MM)
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Sistemi navidezne resničnosti (virtual reality)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in vmesnikov za navidezno resničnost (ang. virtual reality). Raziskava načinov merjenja uporabniške izkušnje (npr. vprašalniki, opazovanje uporabniškega odziva, merjenje bio-fiziološkega odziva) in potopljenosti v okoljih navidezne resničnosti. Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje na primeru sistema Oculus Rift ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).
Interakcija v sistemih navidezne resničnosti (VSŠ, UNI, MM)
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Sistemi navidezne resničnosti (virtual reality)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in vmesnikov za navidezno resničnost (ang. virtual reality). Raziskava načinov interakcije (upravljanja; npr. geste, glas, upravljanje z možgani) v okoljih navidezne resničnosti z uporabo dostopnih in naprednih vmesnikov (npr. LeapMotion, Myo, Oculus touch, Kinect 2, OCZ NIA, Emotiv Epoc, etc.). Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje različnih načinov upravljanja na primeru sistema Oculus Rift ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).
Interakcija v sistemih obogatene resničnosti (VSŠ, UNI, MM)
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Sistemi obogatene resničnosti (augmented reality)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in vmesnikov za obogateno resničnost (ang. augmented reality). Raziskava načinov interakcije (upravljanja; npr. geste, glas, upravljanje z možgani) v okoljih obogatene resničnosti z uporabo dostopnih in naprednih vmesnikov (npr. LeapMotion, Myo, Oculus touch, Kinect 2, OCZ NIA, Emotiv Epoc, etc.). Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje različnih načinov upravljanja na primeru sistema Google Cardboard/Google Daydream/Samsung Gear ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).
Interakcija v sistemih mešane resničnosti in otipljivih vmesnikov (VSŠ, UNI, MM)
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Sistemi mešane resničnosti in otipljivi vmesniko (mixed reality, tangible user interaface)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in vmesnikov za obogateno resničnost (ang. mixed reality). Raziskava načinov interakcije (upravljanja; npr. geste, glas, upravljanje z možgani) v okoljih mešane resničnosti z uporabo dostopnih in naprednih vmesnikov (npr. LeapMotion, Myo, Oculus touch, Kinect 2, OCZ NIA, Emotiv Epoc, etc.). Raziskava načinov interakcije na primeru otipljivih vmesnikov (ang. tangible interafce). Predlog in implementacija preprostega poskusa za merjenje uporabniške izkušnje različnih načinov upravljanja na primeru sistema Google Cardboard/Google Daydream/Samsung Gear ter izvedba uporabniške študije (poskusa z uporabniki).
Rešitve za zagotavljanje dostopnosti vsebin za slepe ali gluhe uporabnike
 • Mentor: dr. Jože Guna, dr. Matevž Pogačnik
 • Področje: Interaktivne aplikacije nadgrajene z rešitvami tehnologij za zagotavljanje dostopnosti (accessibility)
 • Opis: Pregled področja naprav, rešitev in tehnologij za zagotavljanje dostopnosti s poudarkom na rešitev za slepe (slabovidne) in gluhe (naglušne) uporabnike na različnih napravah (mobilne naprave, TV sprejemniki). Predlog in implementacija rešitev za zagotavljanje dostopnosti multimedijskih vsebin na TV sprejemnikih za slepe uporabnike (npr. sinhronizacija in predvajanje dodatnih avdio vsebin). Predlog in implementacija rešitev za zagotavljanje dostopnosti multimedijskih vsebin na TV sprejemnikih za gluhe uporabnike (npr. branje podnapisov, predvajanje dodatnih video vsebin s znakovnim jezikom na različnih napravah).
Uporaba 5G na področju transporta
 • Mentor: dr. Andrej Kos, dr. Andrej Štern
 • Področje: Omrežja
 • Opis: Analizirajte arhitekture in uporabo 5G na področju transporta. Posebno pozornost namenite uporabi na področju cest in železnic.
Primerjava Wifi6 in 5G za enterprise okolja
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Področje: Brezžična omrežja
 • Opis: Analiza in primerjava tehnologij Wifi6 in 5G za uporabo v poslovnih (enterprise) okoljih.
Hrbtenična operaterska omrežja
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Področje: Omrežja
 • Opis: Analizirajte koncepte, arhitekture in tehnologije za sodobna operaterska hrbtenična omrežja. V virtualnem okolju vzpostavite prototipno omrežje.
Varnost omrežnih naprav v času kvantnega računalništva
 • Mentor: dr. Andrej Kos
 • Področje: Omrežna varnost
 • Opis: Analizirajte odpornost varnostnih mehanizmov v omrežnih naprav v času kvantnega računalništva.
Porazdeljena socialna omrežja
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar
 • Področje: Prihodnji internet
 • Opis: Danes prevladujejo centralizirana socialna omrežja, kjer uporabnik nima nobenega nadzora nad svojimi podatki in poslovnim razmerjem. Proti temu se bori množica porazdeljenih socialnih omrežij, ki vračajo kontrolo v roke uporabnika (Diaspora, Mastodon, Twister, PixelFed). Analizirajte delovanje in arhitekturo izbranega porazdeljenega socialnega omrežja, ter ga primerjajte s klasično centralizirano različico. Navedite prednosti in slabosti, ter povzemite izkušnje s stališča uporabnika.
Decentralizirane (peer-to-peer) aplikacije
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar
 • Področje: Prihodnji internet
 • Opis: Porazdeljene aplikacije (peer-to-peer) so izjemno robustne, skalabilne, demokratične in odporne na cenzuro. Analizirajte arhitekturo in delovanje izbrane decentralizirane (p2p) aplikacije (PeerTube, Inter-planetary File System, BitTorrent, Matrix, ipd.). Preučite omrežne in aplikacijske vidike.
Uporaba človeških možganov v informacijskih sistemih
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar
 • Področje: Prihodnji internet
 • Opis: Človeški možgani so še vedno najboljši sistem za prepoznavanje vzorcev in logično sklepanje. Preglejte primere in aplikacije neposredne uporabe človeških možganov (t.i. Human-in-the-loop) za odkrivanje vzorcev in reagiranje v informacijskih sistemih in različnih kontrolnih zankah. Napravite tudi pregled in primerjavo primernih modalnosti (vizualizacija, soundifikacija, haptic feedback) in vhodno/izhodnih enot za širokopasovno komunikacijo z možgani.
Pregled in analiza varnostnih mehanizmov aplikacij
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar
 • Področje: Kibernetska varnost
 • Opis: Analizirajte varnostne mehanizme izbrane popularne spletne ali mobilne aplikacije, ki se dotikajo področij varne hrambe podatkov (ali je možen nepooblaščen dostop in spreminjanje lokalnih podatkov aplikacije) in varne komunikacije (možnost izvedbe napada s prestrezanjem, možnost ponavljanja zahtev, ipd.). Če vam je področje blizu, lahko delo nadgradite tudi s tehnikami vzvratnega inženiringa.
Sistemi za izboljšanje kognitivnih zmožnosti
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar
 • Področje: Interakcija človek-stroj
 • Opis: Ena od možnih protiuteži umetni inteligenci, ki pogosto deluje kot črna škatla, je povečevanje sposobnosti človeka. Preučite področje kognitivnega izboljševanja (Cognitive Augmentation) in ojačevanja inteligence (Intelligence amplification, IA) s sodobnimi tehnologijami. Klasificirajte in primerjajte različne tehnologije (mobilne terminale, nosljivo elektroniko, vsadke) in predstavite različne scenarije uporabe.
Trajnejši svetovni splet prihodnosti
 • Mentor: doc. dr. Urban Sedlar
 • Področje: Prihodnji internet
 • Opis: Svetovni splet se danes razvija skoraj izključno pod taktirko oglaševalcev. Preučite alternativne možnosti za izvedbo bolj trajnega in robustnega svetovnega spleta (npr. Gemini, IPFS, PDF publishing, ipd.), ki se borijo proti nenadzorovani širitvi funkcionalnosti brskalnikov in povečevanju ranljive površine aplikacij, ter onemogočajo agresivno črpanje podatkov o uporabnikih za namene oglaševanja, spreminjanje vsebine brez sledljivosti, ipd.
Komunikacija ITS-G5 med vozili
 • Mentor: dr. Andrej Kos, somentor: dr. Andrej Štern
 • Področje: Inteligentni transportni sistemi
 • Opis: Analizirajte koncepte tehnologije ETSI ITS-G5 s stališča zagotavljanja komunikacije med vozili in infrastrukturo, preučite pripadajoče storitvene profile in njihovo rabo v dejanskem prometu.
Komunikacija C-V2X med vozili
 • Mentor: dr. Janez Bešter, somentor: dr. Andrej Štern
 • Področje: Inteligentni transportni sistemi
 • Opis: Preučite razvoj mobilnih omrežij in storitev za namene komunikacije med vozili in infrastrukturo C-V2X, predstavite aktualno stanje razvoja tehnologije v omrežjih 5G in naprej.
Storitve C-ITS v mestnih okoljih
 • Mentor: dr. Janez Bešter, somentor: dr. Andrej Štern
 • Področje: Inteligentni transportni sistemi
 • Opis: Preučite posebnosti vpeljave naprednih kooperativnih inteligentnih transportnih storitev (C-ITS) v mestnih okoljih. Na konkretnih primerih storitvenih področij ocenite prednosti njihove vpeljave.
Lociranje s satelitskimi sistemi v mobilnih telefonih
 • Mentor: dr. Andrej Kos, somentor: dr. Andrej Štern
 • Področje: Lociranje in navigacija
 • Opis: Preučite razpoložljivost satelitskih lokacijskih tehnologij v sodobnih mobilnih telefonih, v različnih okoljih izvedite statične in dinamične meritve točnosti lokacije z več terminali z različnimi tehnologijami in jih primerjajte.
Bluetooth prenosi avdio signalov z nizko zakasnitvijo
 • Mentor: dr. Andrej Kos, somentor: dr. Andrej Štern
 • Področje: Multimedija, radio
 • Opis: Analizirajte mehanizme zagotavljanja nizkih zakasnitev pri prenosu avdio vsebin na Bluetooth brezžične zvočnike in slušalke. Izvedite preizkus z uporabo kodeka aptX-LL in ocenite doseženo minimalno zakasnitev.
Komunikacija na velike razdalje z nizkimi signali
 • Mentor: dr. Janez Bešter, somentor: dr. Andrej Štern
 • Področje: Radijske komunikacije
 • Opis: Radijske komunikacije uspešno delujejo le do določenega nivoja signala. V primerih, kjer so signali res nizki (npr. pri odbojih od ionosfere, povezavah z oddaljenimi sateliti) se uporabljajo posebni postopki izvornega in kanalskega kodiranja, ki zagotavljajo uspešen sprejem signala. Na konkretnem primeru (npr. WSPR, FT8) podajte gradnike komunikacijske verige in ocenite zmogljivost zveze.
Uporaba tehnologije internet stvari za pametno vinogradništvo
 • Mentor: doc. dr. Emilija Stojmenova Duh
 • Področje: Internet stvari
 • Opis: Digitalne tehnologije, vključno z Internet Stvari (IoT), lahko vinogradnikom prinesejo koristne rešitve in jim pomagajo pri pametnem odločanju, ki temelji na podatkih za prilagoditev načina proizvodnje v vinogradih. Koncept »pametnih vinogradov« tako vključuje nova merilna orodja, ki omogočajo zbiranje množice podatkov zahvaljujoč uporabi nizko energijskih brezžičnih senzorjev. Koncept predstavlja temelj prognostičnega kmetijstva, ki temelji na opazovanju in merjenju okoljskih podatkov za optimizacijo pridelave rastlin in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Brezžični senzorji bodo nameščeni v osrčju »pametnih vinogradov«, neposredno v tleh, na strojni kmetijski mehanizaciji, oziroma kot centralna senzorična postaja, od koder se bodo podatki shranjevali na centralnem strežniku za shranjevanje in obdelavo. V okviru naloge je potrebno zbrane podatke ustrezno sortirati, obdelati in analizirati ter jih na uporabniku prijazen in razumljiv način z uporabo atraktivnih vizualizacij predstaviti vinogradnikom. Delo bo potekalo v okviru projekta Smart Agro Grape.
Uporaba digitalnih tehnologij v izobraževalnem procesu
 • Mentor: doc. dr. Emilija Stojmenova Duh
 • Področje: Digitalne tehnolologije
 • Opis: Digitalne tehnologije so postale del našega vsakdana na skoraj vseh področij. Tudi na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru diplomske naloge je potrebno narediti pregled digitalnih tehnologij, ki se že oziroma se lahko uporabljajo v učilnicah, predvsem v nižjih razredih osnovne šole. Pričakuje se tudi izdelava digitalnega učnega pripomočka za učenje pri izbranem predmetu.
Uporaba digitalnih tehnologij v kulturnih ustanovah
 • Mentor: doc. dr. Emilija Stojmenova Duh
 • Področje: Digitalne tehnolologije
 • Opis: Digitalne tehnologije so postale del našega vsakdana na skoraj vseh področij. Tudi na področju kulture. V okviru diplomske naloge je potrebno narediti pregled digitalnih tehnologij, ki se že oziroma se lahko uporabljajo v muzejih in galerijah. Pričakuje se tudi izdelava pilotne rešitve za digitalizacijo vsebin v izbrani kulturni ustanovi.
Pametna mesta prihodnosti
 • Mentor: Luka Mali, Janez Bešter
 • Področje: Internet stvari
 • Opis: Z napredkom informacijsko komunikacijskih tehnologij in digitalizacije se pojavljajo tudi nove rešitve za mesta, ki optimirajo procese v mestu in izboljšujejo splošno ugodje občanov. Cilj naloge je pregledati IoT rešitve in aplikacije za pametna mesta prihodnosti. Opisati primere dejanskih implementacij v Sloveniji in svetu, predstaviti prihranke za občine in učinke za občane. Opisati uporabljene strojne, komunikacijske in oblačne tehnologije IoT. Rezultat naloge bo prototipna implementacija ene rešitve za pametno mesto prihodnosti.
Komunikacijske tehnologije LPWAN
 • Mentor: Luka Mali, Janez Bešter
 • Področje: Internet stvari
 • Opis: Sodobne komunikacijske tehnologije IoT za pametna mesta in podeželje omogočajo prenos majhnih paketov na dolge razdalje in izredno nizko porabo energije naprav, ki so primarno baterijsko napajane. Cilj naloge je preučiti in primerjati komunikacijske tehnologije LPWAN in sicer LTE Cat-M, LTE NB-IoT, LoRaWAN in SigFox. Poudariti prednosti in slabosti posamezne tehnologije, poslovne modele in najbolj primerne aplikacije za posamezno komunikacijsko tehnologijo. Rezultat naloge bo testna vzpostavitev povezljivosti naprav IoT za vse omenjene komunikacijske tehnologije LPWAN in ocena delovanja posamezne tehnologije.
Naprave AIoT za prediktivno vzdržavanje strojev
 • Mentor: Luka Mali, Janez Bešter
 • Področje: Internet stvari
 • Opis: Izpad stroja lahko povzroči v industriji velike izgube, zato lahko detekcija nenavadnega delovanja stroja omogoči predhodno odpravo napake. Strojno učenje na napravah IoT nam s pomočjo senzorjev vibracij ali zvoka omogoča detekcijo anamolije v realnem času in obveščanje vzdrževalca preko oblačne platforme IoT. Cilj naloge je seznanitev s področjem strojnega učenja na mikrkrmilniških napravah in z aplikacijami, ki jih ta tehnologija prinaša. Rezultat naloge bo pilotna implementacija sistema za detekcijo anomalij in proženje alarmov preko izbrane oblačne platforme IoT.