Namen projekta je uvesti inovativen študijski program za multimedijo in digitalno TV (MDTV) na področju Albanije in Kosova. Študijski program bo omogočal izobraževanje strokovnjakov za področja digitalnega oddajanja, širokopasovnih tehnologij in multimedije. V preteklih letih je bila preusmeritev z analogne na digitalno radiodifuzijo resničen izziv za vse države Zahodnega Balkana. S projektom želimo prispevati k izboljšanju stanja v omenjenih državah in zmanjšati tako stopnjo brezposelnosti kot tudi pomanjkanje strokovnjakov na področju z MDTV povezanimi področji. Za dosego zastavljenega cilja bo UAMD uvedel strokovni magistrski program s tremi specifičnimi specializacijami, kot so na primer: procesiranje slik, 3D animacija in produkcija/post-produkcija. Poučevanje, študijski moduli in sam program, bodo omogočali bolj obsežno in kakovostno sodelovanje z EU partnerji. Profil študija je v skladu s potrebami trga dela in prihajajočim prehodom iz analognega na digitalno oddajanje v partnerskih državah regije. Vloga LMMFE je prenos znanja in dobrih praks s sorodnih študijev v članicah EU.

Spletna stran projekta: http://www.dimtv-project.al

Ime projekta: Razvoj in implementacija učnega načrta multimedije in digitalne TV (DIMTV) – Magistrski študijski program

Program: EU, Erasmus+

Trajanje: 15.10.2017 – 14.10.2020

Vrednost projekta: 748.241,00

Šifra projekta: 586318-EPP-1-2017-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2982/001-001)

Partnerji:

  • Epoka university – Tirana
  • University Aleksander Moisiu – Durres
  • RTSH-Radio Televizioni Shqiptar
  • University of Prishtina – »Hasan Prishtina«
  • University for Business and Technology
  • VŠB – Technical University of Ostrava
  • University of Ljubljana
  • University of Tartu