Napredne tehnologije poganjajo 4. industrijsko revolucijo, splošno znano kot INDUSTRIJA 4.0 ali I4.0. 100 največjih proizvajalcem v EU bi lahko prihranilo 160 milijard EUR v stroških; zmanjšalo izpade za 50%; povečalo proizvodnjo za 20%; 10-odstotno izboljšanje proizvodne učinkovitosti se lahko odraža v dobičku 265 milijard EUR za celotno panogo. Takšen domet raziskav, inovacij in naložb zahteva, da lahko le malo število evropskih regij razvije celotno paleto kompetenc I4.0, ki so potrebne za uspešno izvajanje digitalne preobrazbe lastne proizvodne baze. Mehanizmi inovacijske politike EU se morajo prilagoditi, da bodo inovacijskim centrom I4.0 v manj razvitih regijah omogočili skupno delovanje z več centri odličnosti I4.0 v visoko razvitih regijah, specializiranih za umetno inteligenco (AI), analitiko podatkov ali internet stvari (IoT).

Izzivi, ki jih obravnava REGIONS 4.0, so, kako prilagoditi inovacijske politike za podporo pametne specializacije v proizvodnem sektorju zaradi pojava INDUSTRIJE 4.0. Obči cilj je, do leta 2022 doseči 15-odstotno povečanje števila MSP iz proizvodnega sektorja, ki sodelujejo z drugimi inovacijskimi akterji v udeleženih regijah za izvajanje rešitev I4.0, kot rezultat izboljšanih inovacijskih politik. Kot prednost se izpostavlja specializacijo pametne industrije in jih spremlja ustrezna mešanica partnerjev iz inovacijske verige inovacij vsake regije, vključno z organi upravljanja, univerzami, središči odličnosti in posredniki za poslovni razvoj.

Namen projekta je izboljšati 7 politik ESRR, ki obravnavajo tematski cilj “krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij” in 1 politika, ki bo omogočala povečanje sodelovanja na področju politike I4.0 med regijami, večjo udeležbo MSP in razpoložljivost kompetenc I4.0.

Projekt bo koristil vsem zainteresiranim v inovacijskem ekosistemu vsake regije, tj. oblikovalcem inovacijske politike, MSP, ki uporabljajo rešitve I4.0, dobaviteljem storitev I4.0 ter univerzam in inovacijskim centrom.

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/digitalregions/

Ime projekta: DIGITAL REGIONS 4.0 – Regional policies adopting Industry 4.0 for their Digital Transformation

Program: Interreg Europe, Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje: 01.08.2019 – 31.01.2023

Vrednost projekta: 1.215.614,00

Šifra projekta: PGI06030

Partnerji:

  • European Regions Network for the Application of Communications Technology
  • Univerza v Ljubljani
  • Business Agency Association
  • Regional Development Agency of West Region Romania
  • Business and innovation Centre of Beira Interior
  • Hof University of Applied Sciences
  • Regional Government of Cantabria
  • Switzerland Innovation Park Biel/Bienne AG