Glavni cilj DigiFeda je spodbuditi sprejemanje naprednih digitalnih tehnologij s strani MSP iz EU s poudarkom na še-ne-digitalnih podjetjih. DigiFed izvaja poslovni načrt zveze Digital Innovation Hubs (DIH), hkrati pa zagotavlja pomembne mehanizme podpore posameznikom in skupinam MSP za pospeševanje uvajanja digitalnih tehnologij v njihovi ponudbi izdelkov in storitev. Cilj projekta je, da DigiFed v svojem inovacijskem programu vključuje vsaj 200 malih in srednje velikih podjetij iz vse Evrope. Vsaj 80 od teh bo prejelo tudi podporo in financiranje iz enega od Digifedovih inovacijske stebrov – polovica teh, bodo podjetja z nizko stopnjo digitalne zrelosti.

Poslovni model DigiFeda temelji na skupnih naložbah z ustrezno donosnostjo vseh deležnikov, ki bodo prispevali, zmanjševali inovacijska tveganja in ustvarjali nove poslovne priložnosti v okviru projekta. DigiFed podpira finančna vlaganja iz zasebnega sektorja in javno sofinanciranje iz regij DIH-ov, z namenom kar najbolje izkoristiti naložbe EU. Te bodo uporabljene za razvoj resnično diferenciranih in učinkovitih rešitev digitalizacije za potrebe različnih trgov, prodornih vrednostnih verig, tudi za ne-tehnološka podjetja.

DigiFed se osredotoča na kibernetske, fizične in vgrajene, sisteme s posebno pozornostjo na varnosti in zasebnosti, avtonomnem delovanju in interakciji človek-stroj. Njegove inovacijski stebri ponujajo dva glavna instrumenta: Generični eksperimenti so namenjeni skupini v pretežno ne-tehnoloških malih in srednje velikih podjetjih z izvajanjem demonstracij naprednih tehnologij s sofinanciranjem regionalnih oblasti; Poizkusno delovanje omogoča posameznim MSP, da izvedejo R&I projekt, nadgradijo ali izdelajo inovativni digitalni izdelek ali storitev.

DigiFed zajema 6 DIH iz različnih držav z uveljavljenimi ekosistemi in se bo še naprej širil in povezoval druge mreže DIH. DIH v svoji življenjskem ciklu ustvarjajo resnične rešitve trajnostnih ter čez-mejnih inovativnih digitalnih storitev na ravni EU.

Ime projekta: DigiFed

Program: Horizon 2020

Trajanje: 1.1.2020 – 31.12.2022

Vrednost projekta: 8.436.622,50 EUR

Šifra projekta:

Partnerji:

 • Commisariat Al Energie Atomique Et Aux Energies Alternatives (FR)
 • Avl List Gmbh (AT)
 • Budapesti Muszaki Es Gazdasagtudomanyi Egyetem (HU)
 • Blumorpho Sas (FR)
 • Digital Catapult (UK)
 • Ikerlan S Coop (ES)
 • Minalogic Partenaires (FR)
 • ST Microelectronics Grenoble 2 Sas (FR)
 • ST Microelectronics Spl (IT)
 • Steinbeis Innovation Gmbh (DE)
 • Univeza v Ljubljani (SI)
 • Zabala Brussels (BE)