Projekt bo omogočil preizkus koncepta, v katerem tehnologije porazdeljenih knjig (Angl. Distributed ledger technologies, DLT) omogočajo avtonomno sodelovalno robotizacijo. Oblikovali bomo ustrezne primere uporabe, opredelili in implementirali arhitekturo decentralizirane aplikacije (Angl. Decentralized application, DApp), ki jo sestavlja zasebno omrežje blokovnih verig, pametne pogodbene in aplikacije z blokovnim tehnologijami za vgrajene IoT. V praktičnem preizkusu bomo potrdili funkcije prototipa in ovrednotili preizkušani koncept.

Spletna stran projekta: https://www.tetramax.eu/ttx/funded-projects/

Ime projekta: Corona – Tehnologije porazdeljenih evidenc v kolaborativni robotiki za nizko-energetsko ekonomijo naprav v proizvodnih okoljih

Program:

H2020, Financial support to third parties (Bilateral Technology Transfer Experiments (TTX), Call 3). TETRAMAX is a Horizon 2020 innovation action within the European Smart Anything Everywhere (SAE) initiative in the domain of customized and low-energy computing for Cyber Physical Systems and the Internet of Things.

Trajanje: 01.04.2020 – 31.01.2021

Vrednost projekta: 50.000,00 EUR

Šifra projekta: TTX founding agreement 761349

Partnerji:

  • Pumacy Technologies AG
  • Univerza v Ljubljani (UL FE)