Context Broker omogoča organizacijam (vključno z javno upravam) upravljanje in izmenjavo podatkov v realnem času, ki opisujejo »kaj se trenutno dogaja« v njihovih organizacijah, v resničnem svetu, ki ga upravljajo, ali kjer vodijo svoje dnevne poslovne procese. Tako lahko na primer pametna mesta in pametne vasi izmenjujejo informacije o tem, kaj se dogaja na ulicah (npr. stanje prometa, kakovost zračnih podatkov, razpoložljiva parkirna mesta, lokacija, mnenja državljanov itd.).

Projekt zajema vzpostavitev povezave med IoT platformo ThingsBoard in interoperabilnostno platformo FIWARE Context Broker. Možnosti povezave na Context Broker v platformi ThingsBoard sta pošiljanje podatkov iz verige pravil ThingsBoard neposredno na Context Broker in pošiljanje iz verige pravil ThingsBoard na IoT Agent, ki pošilja podatke na Context Broker.

Razvojno sodelovanje s podjetjem Telekom Slovenije, FRI in IRI

Naziv projekta: Context Broker

Trajanje: 2021-2022

Partnerji:

  • Fakulteta za elektrotehniko
  • Fakulteta za računalništvo
  • Telekom Slovenije
  • IRI UL, Inovacijsko-Razvojni Inštitut Univerze v Ljubljani