Projekt obravnava skupno vprašanje regionalnega razvoja, ki ga je povzročila pandemija COVID-19, zaradi katere morajo evropske regije nadgraditi in prilagoditi svoje lokalne inovacijske ekosisteme, da bi se lahko odzvale na spremenjene inovacijske vzorce.

Ti novi dogodki imajo daljnosežne posledice za tradicionalno “krajevno” regionalno inovacijsko vrednostno verigo, ki je uspešno ustvarjala zagonska podjetja, hitro rastoča podjetja, regionalne grozde in ključne sektorje. Zato je cilj projekta omogočiti sodelujočim regijam, da prilagodijo svoje instrumente inovacijske politike tako, da bodo bolje podpirale ta nastajajoči inovacijski model porazdeljenih ekip in njegov ključni element – visoko usposobljene mobilne delavce z znanjem.

S pregledom in prilagoditvijo regionalnih razvojnih politik glede na regionalno usposobljenost za ključne prelomne tehnologije, ki omogočajo ta novi inovacijski model (npr. umetna inteligenca ali kibernetska varnost); krajevne in družbene dejavnike, kot so okolje, življenjski slog, skupnost in razpoložljivost družinam prijaznih storitev; davčne spodbude za delavce in podjetja, ki se ukvarjajo z znanjem; podporo inovacijam v sektorjih z manj znanja; razpoložljivost ustreznih inovacijskih prostorov; vmesnike za prenos znanja z univerz; in potencial za podporo vključevanju marginaliziranih skupin v inovacijski proces bo projekt izboljšal izvajanje več instrumentov politike na področju pametnejše Evrope.

Posledično se bodo instrumenti politike bolje odzivali na inovacijske vzorce in imeli ukrepe za privabljanje in zadrževanje delavcev z znanjem v svojih regijah, da bi zagotovili živahnost inovacijskega ekosistema. Sodelujoče regije bodo zaradi medregijskega učenja bolje opremljene za:

  • Zagotoviti ustrezno kombinacijo prostorskih rešitev, usposabljanja in izobraževanja za privabljanje digitalnih naložb iz novoustanovljenih podjetij, uveljavljenih podjetij, ki se želijo širiti in diverzificirati, ter raziskovalnih projektov/iniciativ;
  • zagotoviti ustrezno kombinacijo spodbud in inovacijskih storitev, da bodo projektne regije postale privlačne za mobilne delavce z visoko dodano vrednostjo;
  • zagotoviti dostop do revolucionarnih digitalnih storitev in tehnologij, ki so potrebne za preživetje podjetij v ciljnih sektorjih in grozdih vsake regije, ter
  • izboljšati odzivnost, vključenost in odpornost digitalnega inovacijskega ekosistema.

Naziv projekta:  COVID-Disrupted Regional Innovation Ecosystems (CODIL)

Program: EU, Interreg Europe

Trajanje: 01.03.2023 – 28.02.2026

Stroški projekta: 1.409.081,00

Partnerji:       

  • Univerza v Ljubljani, SI
  • Udaras na Gaeltachta, IE
  • Regional Council of South Ostrobothnia, FI
  • West Romania Regional Development Agency, RO
  • Regional Government of Cantabria, ES
  • Laval Mayenne Technopole, FR