Splošni cilj projekta CODECS je izboljšati motivacijo in sposobnost evropskih kmetov, da sprejmejo in razumejo digitalizacijo kot pot do trajnostnih sprememb. Cilj projekta CODECS je skupaj s kmeti in akterji AKIS (sistemi znanja in inovacij v kmetijstvu) sooblikovati metode, orodja in uporabniku prijazne pristope, s katerimi bo mogoče dokumentirati dodatne koristi in stroške uporabljenih tehnologij.

CODECS si prizadeva za zagotavljanje informacij o stroških in koristih digitalnih tehnologij kmetom, svetovalcem in oblikovalcem politik, preučevanje in ustvarjanje pogojev za povečanje zmogljivosti podeželskih skupnosti ter oblikovanje političnih priporočil za pospeševanje suficitarnega razvoja podeželskih območij z uporabo kmetijskih digitalnih tehnologij. Projekt bo razvil vizijo trajnostne digitalizacije, ki bo prispevala k socialno-ekonomski tranziciji kmetijsko-živilskega sistema in mu omogočila večjo odzivnost na prihodnje gospodarske, družbene in okoljske izzive. To bo doseženo s sprejetjem inovativnega pristopa, ki temelji na sistemu in je osredotočen na akterje, ter metodologije akcijskih raziskav, ki temelji na usklajevanju 21 živih laboratorijev prek interdisciplinarnih in transdisciplinarnih skupin. Za spremljanje stopnje digitalizacije ter predvidevanje morebitnih stroškov in koristi se bodo preverjali trije kazalniki – digitalna pripravljenost kmetov, pripravljenost na razširjanje in vodljivost digitalnega ekosistema.

Cilj projekta CODECS je izboljšati kolektivno zmogljivost za razumevanje, predvidevanje in ocenjevanje stroškov in koristi digitalizacije kmetij ter za vzpostavitev digitalnih ekosistemov, ki bodo povečali neto koristi digitalizacije.

Program: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Stroški projekta: 7 499 707.00 EUR

Šifra projekta: /

Trajanje: 48 mesecev (september 2022-september 2026)

Partnerji:

 • University of Pisa (IT)
 • ACTA (FR)
 • INSTITUT FRANCAIS DE LA VIGNE ET DU VIN (FR)
 • IDELE (FR)
 • IFIP-INSTITUT DU PORC ASSOCIATION (FR)
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT)
 • Szechenyi Istvan University (University of GYOR) (HU)
 • European Association on Local Development (BE)
 • Ciheam Bari (IT)
 • EV ILVO (BE)
 • Agricultural Economics Research Institute (GR)
 • Czech University of Life Sciences Prague (CZ)
 • AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS (GR)
 • Biosense (RS)
 • University of Ljubljana (SI)
 • Farmers’ Parliament (LV)
 • University of Hohenheim (DE)
 • New Edu (SK)
 • INRAE (FR)
 • (AE)ScienceAgro (FR)
 • SRUC – The James Hutton Institute (UK)
 • Cultivate (IE)
 • Baltic Study Center (LV)
 • AgFutura (MK)
 • Consorzio pecorino toscano DOP (IT)
 • Estonian University of Life Science (EE)
 • Czech Society for Information Technology in Agriculture (CZ)
 • (ISO-TECH) Foundation Malopowska (PO)
 • University of Cordoba (ES)
 • University of Almeria (ES)
 • Associación de Organizaciónes de Productores de frutas y hortalizas de Almería (ES)
 • Wageningen Research (NL)
 • Ousterel LIT (FR)