CARPE DIGEM obravnava izzive, ki se pojavljajo ob vzpostavljanju delujočih digitalnih inovacijskih ekosistemov (DIGEM) in povezuje veščine na področju raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij ter mehanizme za učinkovito izvajanje teh aktivnosti. Tovrstne ekosisteme potrebujejo vlade, civilne družbe in podjetja, da s pomočjo novih tehnologij ustvarjajo ekonomske in socialne priložnosti.

To zahteva naložbe v strukture, strategije, orodja in ljudi, ki osmišljajo in povečujejo vpliv same tehnologije; v razvoj kompetenc in veščin, v organizacijske spremembe, nove procese, poslovne in upravljavske modele ter v razmislek o ustvarjanju vrednosti s pomočjo novih tehnologij. Ta element preobrazbe je kompleksen in zahteva večje naložbe, poleg tega se razvija počasi, zlasti v regijah izven centrov gospodarskega in socialnega razvoja.

Projekt bo obravnaval vprašanje izgradnje „TRAJNOSTNIH ekosistemov za digitalne inovacije“, ki so osredotočeni na med-regionalno sodelovanje in koncepte souporabe, participativnega razvoja ter socialne in gospodarske vključenosti.

Digitalna preobrazba povečuje pritisk na podjetja in javne organe, da nenehno uvajajo inovacije. CARPE DIGEM bo pokazal, kako lahko skupaj spodbujamo, usmerjamo, povezujemo in širimo med-regionalne digitalne ekosisteme, povečujemo vključenost in povezovanje z namenom zagotoviti univerzalni dostop do integriranih digitalnih rešitev in ekosistemov, ki jih potrebujejo naši državljani in podjetja.

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/carpedigem/

Ime projekta:  Digitalni inovativni ekosistemi za hitrejši razvoj obrobnih delov Evrope (CARPE DIGEM)

Program: EU, Interreg Europe

Trajanje: 01.08.2019 – 31.01.2023

Vrednost projekta: 1.737.910,00

Šifra projekta: PI05884

Partnerji:

  • Digital Nièvre Joint Authority, FR
  • Mallorca Chamber of Commerce, ES
  • Business Development Institute of the Autonomous Region of Madeira, PT
  • University of Ljubljana, SI
  • Republic of Slovenia – Ministry of Public Administration, SI
  • European Regions Network for Application of Communications Technology, IE
  • Business Agency Association, BG
  • Ministry of Economy, BG
  • Region of Vasterbotten, SE
  • Uminova Expression, SE