CARPE DIGEM obravnava izzive, ki se pojavljajo ob vzpostavljanju delujočih digitalnih inovacijskih ekosistemov (DIGEM) in povezuje veščine na področju raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij ter mehanizme za učinkovito izvajanje teh aktivnosti. Tovrstne ekosisteme potrebujejo vlade, civilne družbe in podjetja, da s pomočjo novih tehnologij ustvarjajo ekonomske in socialne priložnosti.

To zahteva naložbe v strukture, strategije, orodja in ljudi, ki osmišljajo in povečujejo vpliv same tehnologije; v razvoj kompetenc in veščin, v organizacijske spremembe, nove procese, poslovne in upravljavske modele ter v razmislek o ustvarjanju vrednosti s pomočjo novih tehnologij. Ta element preobrazbe je kompleksen in zahteva večje naložbe, poleg tega se razvija počasi, zlasti v regijah izven centrov gospodarskega in socialnega razvoja.

Projekt bo obravnaval vprašanje izgradnje „TRAJNOSTNIH ekosistemov za digitalne inovacije“, ki so osredotočeni na med-regionalno sodelovanje in koncepte souporabe, participativnega razvoja ter socialne in gospodarske vključenosti.

Digitalna preobrazba povečuje pritisk na podjetja in javne organe, da nenehno uvajajo inovacije. CARPE DIGEM bo pokazal, kako lahko skupaj spodbujamo, usmerjamo, povezujemo in širimo med-regionalne digitalne ekosisteme, povečujemo vključenost in povezovanje z namenom zagotoviti univerzalni dostop do integriranih digitalnih rešitev in ekosistemov, ki jih potrebujejo naši državljani in podjetja.

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/carpedigem/

Orodje za merjenje digitalne zrelosti območij

Z orodjem za merjenje digitalne zrelosti območij bodo deležniki lahko opredelili njihovo digitalno zrelost, vključno s perifernimi in digitalno razvijajočimi se območji, da bi (naprej) razvijali in izboljšali strategije za njihovo digitalno preobrazbo. Namen orodja za merjenje digitalne zrelosti območij je ugotavljanje digitalne zrelosti in osnovnih pogojev za procese digitalne preobrazbe perifernih in digitalno razvijajočih se območij z namenom nadaljnjega razvoja in izboljšanja strategij za njihovo digitalno preobrazbo.

Orodje za merjenje digitalne zrelosti območij obsega devet ključnih področij, ki se nanašajo tako na pogoje kot tudi pospeševalnike digitalne preobrazbe območij v perifernih in digitalno razvijajočih se območjih, namenjeno pa je javnim in zasebnim deležnikom ter deležnikom skupnosti, ki želijo oceniti digitalno zrelost svojih območij in določiti ključne izzive digitalne preobrazbe ter način nadaljnjega razvoja, preoblikovanja in izboljšanja strategij digitalne preobrazbe. Orodje je bilo sicer razvilo v okviru projekta Interreg Europe CARPE DIGEM, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Povezava do orodja: https://carpedigem.eu/?lan=sl

Ime projekta:  Digitalni inovativni ekosistemi za hitrejši razvoj obrobnih delov Evrope (CARPE DIGEM)

Program: EU, Interreg Europe

Trajanje: 01.08.2019 – 31.01.2023

Vrednost projekta: 1.737.910,00

Šifra projekta: PI05884

Partnerji:

  • Digital Nièvre Joint Authority, FR
  • Mallorca Chamber of Commerce, ES
  • Business Development Institute of the Autonomous Region of Madeira, PT
  • University of Ljubljana, SI
  • Republic of Slovenia – Ministry of Public Administration, SI
  • European Regions Network for Application of Communications Technology, IE
  • Business Agency Association, BG
  • Ministry of Economy, BG
  • Region of Vasterbotten, SE
  • Uminova Expression, SE