Naše digitalno inovacijsko stičišče razvija orodja, s pomočjo katerih bo moč napovedati, katera delovna mesta, natančneje, katera znanja in veščine bodo relevantna v prihodnjih letih. V tem kontekstu se pred nami izrisuje širši izziv, ki ne zajema zgolj prekvalifikacije obstoječe delovne sile, temveč pred nami postavlja nujnost preoblikovanja študijskih programov, ki bodo s ponujenim naborom znanj zmogla stopiti v korak s potrebami digitalne družbe, navsezadnje zagotavljajoč svetlo digitalno prihodnost za vse.

Med temi ukrepi je tudi podpora 4PDIH, ki nastopa kot edinstveno stičišče in deluje po načelu “vse na enem mestu”. Gre za načelo, ki našemu digitalnemu inovacijskemu stičišču omogoča, da v kar največji meri vzpodbuja digitalno preobrazbo, z učinkovitim oblikovanjem digitalnih veščin.

4PDIH goji osveščenost o digitalizaciji, nudi podporo razvoju digitalnih kompetenc, deli svoje bogate izkušnje z lokalne, regionalne in tudi mednarodne ravni, s svojo ekspertizo pa med drugim nudi podporo vladi pri oblikovanju ustreznih pristopov za vzpodbudo gospodarstvu.

4PDIH prinaša in podpira znanje. Zavezuje se k povezovanju poslovno-tehnoloških ekspertiz in tehnologij, eksperimentalnih in pilotnih okolij, pa tudi najboljših praks oz. metodologij, ki so potrebne, da gospodarstvo, javna uprava, zlasti pa širše skupnosti v kar največji meri razvijejo svoje digitalne potenciale in inovacijske modele za uspešno digitalno preobrazbo.

Več na: http://4pdih.com

Inovacijski ekosistem

4P DIH vključuje zasebno pobudo, javno delovanje, osredinjeno na ljudi.

PARTNERJI:

  • Univerza v Ljubljani
  • Mreža FabLab Slovenija
  • Skupnost občin Slovenije
  • …dodajanje novih partnerjev v konzorcij je v teku