Cilj projekta je aktivirati neprepoznano in obnoviti propadajočo kulturno dediščino z namenom trajnostnega turističnega preboja malih in obmejnih mest.

Majhna obmejna mesta se srečujejo s problematikami, ki v večjih, bolj centralnih mestih niso toliko prisotne. Eno izmed takih področij je propadanje in neizkoriščenost kulturne dediščine. Reševanje te problematike lahko spodbudi turistični razvoj na lokalni ravni.

Glavni izziv, ki ga projekt naslavlja je kako izkoristiti dediščino in turistične trende za večji obisk manj razvitega obmejnega prostora. KulTura je zato zasnovana kot razvojni model, ki ga bo mogoče uporabiti tudi na primeru drugih malih historičnih mest ob meji, čezmejno sodelovanje pa kot orodje za njegovo širjenje in trženje.

Glavna naloga, ki jo bo v sklopu projekta izvajala Fakulteta za elektrotehniko UL, je razvoj mobilne aplikacije, ki bo služila kot multimedijska podpora za virtualno doživljanje/ oživljanje dediščine.

Ime projekta: Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko ‘cool’. Za vse.

Program: EU, Interreg Slovenija-Hrvaška

Trajanje: 01.07.2018- 31.12.2020

Vrednost projekta: 1.316.243,02

Šifra projekta: 253

Partnerji:

  • Mesto Jastrebarsko (vodilni partner), HRVAŠKA
  • Turistična organizacija mesta Jastrebarsko, HRVAŠKA
  • Občina Črnomelj, SLOVENIJA
  • Razvojno-informacijski center Bela krajina, SLOVENIJA
  • Univerza v Ljubljani (Fakulteta za Elektrotehniko, Fakulteta za arhitekturo), SLOVENIJA
  • Mednarodna univerza Libertas, HRVAŠKA
  • Združenje mest Republike Hrvaške, HRVAŠKA
  • Turistična organizacija Zagrebške županije, HRVAŠKA
  • Skupnost občin Slovenije, SLOVENIJA
  • Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, SLOVENIJA