V okviru projekta Interreg Alpine Space SaMBA, ki naziva spremembe vedenj in navad trajnostne mobilnosti v alpskem prostoru so se zainterisana javnost in partnerji konzorcija srečali na zaključnem dogodku 6. oktobra 2021 v italijanskem Torinu. Na zaključnem dogodku z naslovom “Inspiracija: kako začeti spreminjati navade mobilnosti v mestih in regijah” je bil predstavljen projekt SaMBA. Izpostavljena so bila priporočila za usklajen razvoj politih sprememb navad na lokalnih in regionalnih nivojih. Predstavljena je bila platforma MBC z različnim orodji za načrtovanje ukrepov na področju sprememb navad in vedenja trajnostne mobilnosti.

Poememben del je predstvljalo 9 izvedenih pilotov, ki so kljub obdobju Covid-19 prinesli nova spoznanja in omogočili testiranje raznolikih pristopov pri spreminjanju navad mobilnosti prebivalcev. Sledila je okrogrla miza vodilnih strokovnjakov s področja psihologije, sociologije in prostorskega načrtovanja. Dogodek je bil sklenjen s podelitvijo nagrade natečaja za najboljši prispevek pri spreminjanju navad trajnostne mobilnosti ter podpisom Memoranduma o podpori s strani Regije Piedmonte.

Naslednji dan, 7. oktobra 2021, so partnerji konzorcija na zadnjem projektnem sestanku pregledali aktivnosti in rezultate, ki so presegali zadane cilje, naprimer 350.000 ogledov raznih vsebin s strani splošne javnosti. Konzoricij se sedaj osredotoča na potenciale za nadaljne sodelovanje v okviru projektov, ki podpirajo trajnostno mobilnost v Območju Alp.

Komentirajte