Projekt LiveRUR se je začel maja 2018 in je v začetni fazi izvajanja. Trenutno zbiramo podatke o različnih dejavnostih, projektih in iniciativah na področju ekološkega kmetijstva v Sloveniji.

V okviru projekta so projektni partnerji izdelali vprašalnik, katerega bistveni cilj je ugotavljanje različnih aktualnih poslovnih modelov na ruralnih območjih Evropske unije. V Sloveniji se osredotočamo na poslovne modele na področju ekološkega kmetijstva. Vprašalnik je bil izveden v vseh državah projektnih partnerjev(Slovenija, Nemčija, Avstrija, Italija, Francija, Španija, Portugalska, Grčija,Latvija, Češka, Malta, Turčija, Tunizija).

Eden od ciljev projekta je tudi preveriti prisotnost t.i. živih laboratorijev na podeželju (ang. Rural Living Labs), ali možnosti za vzpostavitev  novih, kjer bomo v nadaljevanju projekta predstavili in preizkusili,  izbrane nove poslovne modele. Cilj teh laboratorijev je kritični razmislek o uspešnosti in raznovrstnosti obstoječih in preizkus potencialnih novih poslovnih modelov na ruralnih območjih. Predvideni adaptirani in novi poslovni modeli naj bi temeljili na zakonitostih krožnega gospodarstva, ekološkega kmetovanja in odprtega inoviranja.

Končni cilj projekta je, da rezultate tako celovito zastavljenega projekta uporabimo pri oblikovanju bodočih politik na tem področju v Evropski uniji.


Komentirajte