V četrtek, 12. avgusta 2021, je v Bertokih potekal prvi sestanek partnerjev projekta Smart Agro Grape.

Gre za projekt v okviru programa Evropskega partnerstva za inovacije (EIP), kjer bo do pomladi 2024 razvita digitalna platforma za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje. Sistem bo testno postavljen v več vinogradniških kmetijah v slovenski Istri in Podravju.

Glavna priložnost in izziv za sodobne vinogradnike je pravilno oceniti razmere in pogoje v vinogradih z namenom določitve optimalnega časa in lokacije učinkovitega ukrepanja, ki vključuje predvsem oceno idealne količine potrebne vode, gnojil in sredstev za varstvo in zaščito trte. Izziv je za vinogradnike zahteven, saj so v Sloveniji zaradi pestre lastniške strukture kmetijskih zemljišč in kulturne krajine, vinogradi lokacijsko zelo razpršeni in posledično vezani na specifične klimatske pogoje posameznih mikrolokacij.

Več o projektu in partnerjih si lahko preberete tukaj: https://ltfe.org/reference/smart-agro-grape/

Komentirajte