V Laboratoriju za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko (LTFE) izvajamo vrsto projektov, ki so povezani zlasti z razvojem podeželja in drugimi vsebinami s področja zagotavljanja prijaznih pogojev za bivanje bodočih generacij. Eden takih projektov je tudi SaMBA, pri katerem v sodelovanju s partnerji iz Avstrije, Nemčije, Italije, Francije in Slovenije raziskujemo raznolike možnosti spodbujanja trajnostne mobilnosti, torej načinov mobilnosti, ki bodo vzdržni tudi za naše naslednike.

V okviru tega projekta smo na Fakulteti za elektrotehniko 29. in 31. januarja gostili projektne partnerje iz vseh naštetih držav, s katerimi smo pregledali stanje napredka pri izvajanju projekta in začrtali nadaljnje aktivnosti. V LTFE pri projektu SaMBA, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) prek programa Interreg Območje Alp, sodelujemo kot znanstveni partnerji, in sicer z razvojem metodologije in digitalnega orodja SEROI+, ki je namenjeno ocenjevanju in merjenju učinkov različnih ukrepov na vse deležnike. Kratica SEROI je nastala iz angleškega izraza »social, economic and environmental return on investment«, kar pomeni, da je ena glavnih značilnosti orodja to, da poleg ekonomskih učinkov sprememb, ki so (pre)pogosto edini kriterij, upošteva tudi socialne in okoljske učinke načrtovanih ukrepov – pri projektu SaMBA gre zlasti za ukrepe, povezane s trajnostno mobilnostjo.

Na dvodnevnem srečanju smo spoznali tudi dva zelo zanimiva primera dobrih praks na področju rešitev za trajnostno mobilnost. Toti Di Dio iz organizacije PUSH iz Palerma je predstavil aplikacijo MUV, namenjeno ozaveščanju prebivalcev urbanih območij o bolj trajnostnih načinih gibanja po mestu, Marko Zevnik iz Zavoda Sopotniki pa je predstavil navdihujočo domačo prakso prevoza na poziv za starostnike, ki ima številne pozitivne učinke tako na uporabnike kot na celotne skupnosti, v katerih projekt že deluje.

Več dejavnostim LTFE lahko sledite tudi na:

Facebooku

Instagramu

Twitterju

Komentirajte