V sredo, 6. decembra 2023 je na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za Management potekal dogodek Think XR projekta, ki je združil strokovnjake, izobraževalne ustanove, podjetja in vodilne mislece v tehnološkem sektorju. Dogodek je bil osredotočen na vzpostavitev strateškega XR partnerstva za razvoj digitalnih kompetenc, ne le v Sloveniji, temveč tudi širše v Evropski uniji.

Na dogodku so bili predstavljeni trend in napovedi XR tehnologij, pogledi na izkušnje s slovensko XR akademijo in pogled na XR izobraževanje norveške partnerske univerze. Pozabiti pa ne smemo niti na umestitev v EU kontekst in predstavitev nacionalnega XR partnerstva.

Na dogodku so svoje poglede in izkušnje predstavili:

  • prof. dr. Jože Guna – Naravoslovnotehniška fakulteta UL
  • Žana Juvan – Laboratorij za multimedijo FE UL
  • Klemen Pečnik – Multimedijski center FE UL
  • Jernej Kamenšek – ŠC Slovenske Konjice
  • Aleš Pevc – vodja tehnološko razvojnih projektov v Tehnološkem parku Ljubljana
  • Gabriel Kiss – Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

Projekt Think XR je most med strokovnjaki, izobraževalnimi institucijami, mentorji, podjetji in vodilnimi na področju XR tehnologij, z namenom združiti moči za razvoj digitalnih kompetenc in oblikovanje prihodnosti izobraževanja.

Vabljeni, da se tudi Vi pridružite se XR partnerstvu: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=e-TuMvrfD0S8CyFwrn6bqNix2-g2STdLiG5jetPF_BhUMjlTODdQTTJORUhCV1dBR0JGN0hYUjlQMi4u

Projekt Think XR sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 702.596 EUR. Namen projekta je Izobraževanje – krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala. Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta je odgovorna izključno Univerza na Primorskem in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Komentirajte