Danes obeležujemo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. 

Generalna skupščina Združenih narodov je 11. februar že leta 2015 z Resolucijo A/RES/70/212 razglasila za letni mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, saj sta znanost in enakost spolov ključnega pomena za doseganje mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev. Združeni narodi s tem spodbujajo države članice, mednarodna in regionalna združenja, organizacije iz zasebnega sektorja in univerze ter civilno družbo, da pristopijo k ozaveščanju na področju enakopravne vključenosti žensk v izobraževanje, zaposlovanje in procese odločanja.

V prostorih Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smo ob tem dnevu na pobudo dr. Emilije Stojmenove Duh z namenom ozaveščanja širše javnosti o ženskah v znanosti odprli mini razstavo, na kateri so predstavljene nekatere uspešne znanstvenice, še zlasti s področja elektrotehnike. Razstava je na ogled v avli fakultete, z njo pa želimo opozoriti na izjemen pomen prizadevanj za grajenje spodbudnega raziskovalnega okolja, ki je enako vključujoče do ljudi vseh spolov in ozadij.

Komentirajte