V času, ko je digitalizacija postala sestavni del naših vsakdanov, se spreminjajo tudi načini podajanja oziroma pridobivanja informacij, s tem pa tudi strategije in tehnike izobraževanja. V zadnjem času so tako postali zelo priljubljeni t. i. webinarji, spletni seminarji, za katere sta značilna komunikacija v živo in interaktivnost.

Minuli petek, 11. oktobra. 2019, smo se sodelavci Laboratorija za telekomunikacije udeležili spletnega seminarja Umetnost uspešnega prijavljanja za nepovratna sredstva (v znanosti), ki sta ga vodila dr. Christina Nixon in James McKee.

Spletni seminar, ki se je odvil v okviru Akademije Enago, je bil razdeljen na dva sklopa. V prvem delu je dr. Christina Nixon, strokovnjakinja molekularne in celične biologije ter biokemije, predstavila stanje financiranja v znanostih po posameznih državah, pri čemer je izpostavila štiri največje: ZDA, Kitajsko, Japonsko in Nemčijo. V nadaljevanju predavanja, pospremljenega z lično PowerPoint prezentacijo, je predavateljica podala razrez financiranj glede na posamezne znanstvene discipline, sledil pa je pregled oblik nepovratnih sredstev.

Za najbolj zanimivega se je izkazal del o načrtovanju priprav na pisanje prijave, za katerega je dr. Nixon dejala, da je prav tako pomemben kot pisanje samega prijavnega predloga. V t. i. pripravljalno fazo tako spada natančen pregled možnih financerjev, pregled pogojev, ki jih zasledujejo posamezni financerji, pregled skladnosti raziskovalnega dela prijaviteljice oz. prijavitelja s financerji ipd. Po izvedbi natančne priprave na razpis, ki med drugim vključuje tudi ustrezno časovno načrtovanje, sledi pisanje prijave. Ta naj bi bila po besedah predavateljice ustrezno metodološko strukturirana, z jasno postavljenimi nameni in cilji, natančno postavljenim raziskovalnim vprašanjem, po možnosti podprtim z že obstoječimi podatki, s čimer se potencialnim financerjem nazorno pokaže poznavanje področja, v okviru katerega se pripravlja prijava, navsezadnje pa tudi inovativnost prijavnega besedila.

Poleg ustrezne metodologije in kakovosti prijave večje možnosti za uspeh prinesejo še realističen raziskovalni načrt, natančen pregled trendov, ustrezen finančni plan in predhodno delo prijaviteljice oz. prijavitelja, pomembno pa je upoštevati tudi t. i. etične vidike načrtovane raziskave.

Sklop dr. Nixon se je zaključil z napotki, kako izvajati projekt po uspehu na razpisu, nekaj besed pa je namenila še soočenju z morebitnimi zavrnitvami, ki jih je po njenem treba vzeti konstruktivno.

Webinar se je sklenil s predstavitijo platforme proposalCENTRAL, ki jo je predstavil James McKee.

Komentirajte