V okviru projekta The Public Link, ki ga financira DG CNECT – The Directorate General for Communications Networks, Content and Technology of the European Commission, testiramo možnosti uporabe različnih sodelovalnih orodij in sodobnih tehnologij v vsakdanjem življenju.

Tehnologije kot so internet stvari, umetna inteligenca, virtualna (VR) in navidezna resničnost (AR) ter strojno učenje testiramo z mislijo o možnostih uporabe teh tehnologij v javnih storitvah. Na Fakulteti za elektrotehniko delamo na razvoju virtualnega vodiča po prostorih fakultete. Gre za mobilno AR/VR aplikacijo, ki bo za namen testiranja uporabe namenjena brucem, novo zaposlenim in drugim obiskovalcem fakultete, da se bodo lažje znašli v stavbi. Dodani bodo tudi navidezni elementi za namen obveščanja o aktualnih zadevah, komunikacije z uporabniki ter drugimi sodelovalnimi funkcijami. Namen aplikacije je tudi promocija uporabe sodobnih tehnologij med udeleženci poletnih šol, ki potekajo na fakulteti v poletnih mesecih.

Razvoj aplikacije in uporabniške zgodbe temelji na sodelovanju predstavnikov fakultete, študentov, podjetja, ki se ukvarja z AR/VR tehnologijami in drugimi končnimi uporabniki. Postopek razvoja in končna rešitev bo objavljena na spletni strani projekta: https://publiclink.nuigalway.ie/.

O projektu The Public Link in podobnih iniciativah se je 1. oktobra 2022 na konferenci The World Future Verse Conference (WFV conference) v okviru panela Opportunities for Education – Could We Learn Better and Faster with Virtual and Augmented Realities?“pogovarjal dr. Jože Guna.

Komentirajte