Spoštovani ustvarjalci, inovatorji, kreativci in vsi ostali, ki vas zanima razvoj pametnih digitalnih ekosistemov in upodobitev njihovih družbeno ekonomskih učinkov, odprte inovacije in  soustvarjanje, v okviru projekta Erudite (https://www.interregeurope.eu/erudite/) in Nacionalne referenčne mreže ustvarjalnih laboratorijev Slovenije (http://fablab.si/https://www.facebook.com/FabLabSlovenia/) vas vljudno vabimo na delavnico z naslovom:

»Soustvarjanje pametnih digitalnih ekosistemov in obravnava družbeno ekonomskih učinkov«.

Cilj delavnice je konkretni prikaz rabe razvite metodologije odprtih inovacij z upoštevanjem družbeno ekonomskih učinkov (SEROI+: Social and Economic Return on Investment with Open Innovation). Metodologija in pripadajoč proces je namreč zelo primeren za soustvajanje (co-creation) in ocenjevanje novih digitalnih rešitev, produktov, storitev in okolij.

Udeleženci bodo za obravnavano idejo, oziroma digitalno storitev/produkt/rešitev sistematsko identificirali in razčlenili ključne kriterije in dejavnike ki vplivajo na končno vrednost izbrane digitalne storitve/produkta/rešitve.

Metodologija, ki vključuje soustvarjanje in odprto inoviranje, v štirih korakih privede do odgovorov na mnoga vprašanja, ki se porajajo načrtovalcem in razvijalcem storitev/produktov/rešitev kot tudi investitorjem oziroma politikam odločanja ter razblini morebitno meglo nejasnosti s katerimi se pogosto soočijo.

  • V prvem koraku poteka identifikacija in definicija izhodišč in okoliščin, preko katerih je izbrano storitev/produkt/rešitev možno povezati s cilji politik (na lokalni, nacionalni, regionalni ali EU ravni) ter jo tako umestiti v širši ekosistem lokalne skupnosti.
  • V drugem koraku poteka identifikacija deležnikov in razmislek o njihovem vključevanju.
  • V tretjem koraku sledi soustvarjanje storitve/izdelka/rešitve
  • V zadnjem koraku poteka identifikacija indikatorjev (kvantitavnih in kvalitativnih) storitve/izdelka/rešitve ter njihovih vrednosti. Preko identificiranih indikatorjev sledi ocenjevanje ter spremljanje doseganja družbenih, ekonomskih kot tudi okoljskih učinkov obravnavane storitve/izdelka/rešitve.

Po delavnici boste spoznanja lahko prenesli v lastna okolja, ali pa se preko praktične izkušnje soočili s številnimi izzivi razvoja novih storitev/produktov/rešitev, z izzivi soustvajanja ain inoviranja. Delavnico s podobno vsebino smo v februarju že izvedli v Bruslju. Udeležili so se je predstavniki European Network for Rural Development, DG Connect, DG AGRI, DG Regio, Broadband Competence Office, predstavniki Evropskega Parlamenta, predstavniki regij in drugih organizacij iz praktično vseh držav članic. Zaradi dobrih odzivov in povpraševanja po podobnih delavnicah smo se odločili naslednjo izvesti prav v Sloveniji.

Delavnica bo potekala v sredo 28.3. v prostorih Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Število udeležencev je omejeno, zato vas prosimo, da pohitite s prijavami. Prijave, kot tudi morebitna vprašanja sprejemamo na spodnji povezavi. Rok za prijave je 15.3.2018.

https://docs.google.com/forms/d/1mqfbnCvnU62dXmY-zi8o-JExATRklcNOyLuqKNpdBBA/

Vabljeni k prijavi in udeležbi delavnice!

Komentirajte