Prvo partnersko srečanje na temo prilagajanja politik na področju inovacij v 8 evropskih državah za podporo pametni specializaciji v industrijskem sektorju

 

Letterkenny, oktober 2019

8. oktobra so se v irskem mestu Letterkenny (okrožje Donegal) prvič sestali partnerji projekta DIGITAL REGIONS, ki se financira iz programa Interreg Europe, iz Slovenije, Romunije, Bolgarije, Španije, Portugalske, Nemčije, Švice in Irske. Dogodek, ki ga je gostil vodilni partner ERNACT, je bil namenjen razpravi o tem, kako izboljšati inovacijske politike, ki bodo podpirale implementacijo industrije 4.0 kot ključne za zagotavljanje konkurenčnosti industrijskih sektorjev.

Po splošnem pregledu projekta so imeli partnerji priložnost, da z drugimi delijo svoja pričakovanja in doprinose k projektu. »To je ključno srečanje za partnerstvo, saj je to kljub našim spletnim sestankom in delu v zadnjih 2 mesecih prva priložnost, da smo se srečali v živo in bolje spoznali, s kom bomo sodelovali v prihodnjih letih. Krepitev zmogljivosti partnerstva je eden glavnih ciljev tega srečanja, nič manj pa niso pomembne povezave in zbliževanje odnosov med prisotnimi partnerji,« je pojasnil Jose Manuel San Emeterio, vodja projekta Digital Regions. Partnerji so pregledali tekoče aktivnosti, ki so se začela avgusta 2019 in vključujejo opredelitev lokalnih primerov dobrih praks, vzpostavitev regionalne skupine deležnikov in opredelitev metodologije za analizo regionalnega konteksta. Partnerstvo je preverilo in se dogovorilo tudi o projektni komunikaciji in aktivnostih za diseminacijo ter o korakih za upravljanje in koordinacijo aktivnosti.

Kot pravi predstavnik vodilnega partnerja projekta: »Verjamemo, da nam lahko Digital Regions prinese velike priložnosti na področju razvijanja obstoječih kapacitet na področju raziskav in inovacij v industriji 4.0 in spreminjanja v konkretne rešitve za industrijski sektor.«

Jure Trilar se je srečanja udeležil kot predstavnik Laboratorija za telekomunikacije, ki pri projektu sodeluje pod okriljem Fakultete za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani. Kot pravi sam: »Srečanje je bilo produktivno in je potekalo v zelo konstruktivnem duhu. Veselimo se izzivov, ki jih prinaša projekt Digital Regions, saj bodo rezultati v tako izkušenem in prizadevnem partnerstvu prav gotovo izvrstni.«

O projektu 

Digital Regions je medregionalni projekt, ki se financira iz programa Interreg Europe in v katerem bo 8 evropskih regij sodelovalo do januarja 2023. Partnerji projekta si bodo prizadevali za čim boljšo prilagoditev inovacijskih politik tako, da bodo podpirale pametno specializacijo v industrijskem sektorju kot  rezultat pojava industrije 4.0 (ki se navaja tudi kot 4. industrijska revolucija).

Splošni cilj projekta Digital Regions je do konca leta 2022 doseči 15-odstotno povečanje števila MSP-jev v industrijskem sektorju v sodelovanju z drugimi akterji na področju inoviranja v sodelujočih regijah in implementirati rešitve za I4.0 kot rezultat izboljšanih inovacijskih politik.

Namen projekta je koristiti vsem deležnikom v inovacijskem ekosistemu vsake regije, tj. odločevalcem na področju inovacijskih politik, MSP-jem, ki uporabljajo rešitve I4.0, ponudnikom storitev I4.0 ter univerzam in centrom za inovacije. Celotni proračun projekta znaša 1,622,566.00 od tega 85 % krije ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj), v švicarskem primeru pa temu enakovreden sklad švicarskega partnerja.

Če vas zanima več o projektu oziroma se želite pogovoriti z vodjo projekta ali katerim drugim članom projekta, se obrnite na: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije, Emilija Stojmenova Duh, e: emilija.stojmenova@fe.uni-lj.si, t: +386 1 4768 145.

 

Več o projektu

Sledite projektu na Facebooku

Sledite projektu na Twitterju

Komentirajte