Udeleženke in udeleženci iz desetih organizacij iz sedmih držav so se med 24. in 25. septembrom udeležili uvodnega srečanja projekta Carpe Digem v francoskem mestu Nevers, ki ga je gostil vodilni partner projekta Digital Nievre.

Uvodno srečanje projekta, financiranega iz programa Interreg Europe (2014–2020), je služilo kot pripravljalni dogodek, s ciljem po oblikovanju uspešnega upravljanja projekta, odvijalo pa se je v L’INKUB-u, digitalnem pospeševalniku in hubu.

Po predstavitvah svojih organizacij in lastnih pričakovanj od projekta je sledil splošen pregled, s poudarkom na izmenjavi znanja in dobrih praks posameznih digitalnih inovacijskih ekosistemov (DIGEM), skupaj z njihovimi aktualnimi družbenoekonomskimi in inovacijskimi procesi, metodologijami, orodji, politikami, strategijami in načrti za njihovo transformacijo.

Predstavitev izbranih študij primerov se je odvijala v konstruktivnem duhu, sklenila pa se je s premišljenim in intenzivnim spremljevalnim programom, ki je vključeval oglede lokalnih projektov oz. iniciativ v mestu Nevers v regiji Nievre.

Uvodnemu dnevu je sledil obisk najpomembnejšega regionalnega digitalnega dogodka SIVIIM (Srečanje inovacij srednje velikih mestih: Reinvencija privlačnosti srednje velikih mest prek digitalne inovacije in transformacije) v mestu Nevers, kjer so se udeleženke in udeleženci lahko spoznali s sodelujočimi podjetji ter organizacijami iz javnega sektorja, ki aktivno zasledujejo  koncept t. i. odprtokodnega mesta.

Mapiranje dobrih praks in oblikovanje relevantnih nosilcev v t. i. skupinah deležnikov v posameznih regijah je naslednji korak partnerjev Carpe Digem, ki bo še dodatno zagotavljal uspeh projekta, pri čemer bodo potrebe lokalnih digitalnih inovacijskih ekosistemov, zlasti njihove ustrezne analize, predstavljene na študijskem obisku v Sloveniji med 25. in 26. novembrom. Srečanje v Sloveniji, ki se bo odvijalo v Kungoti in njeni okolici, bo tako služilo tudi kot prvi intra- in interregionalni posvet, namenjen pa bo premislekom, kako izboljšati razvoj digitalnih inovacijskih ekosistemov. V ta namen bodo udeleženkam in udeležencem predstavljene slovenske dobre prakse nacionalnih in lokalnih omrežij ter primerov tehnološko podprtih okolij digitalnega prototipiranja inovacij in izumov.

O projektu

CARPE DIGEM je medregionalni projekt, ki se financira iz programa Interreg Europe, obravnava pa izzive, ki se pojavljajo ob vzpostavljanju delujočih digitalnih inovacijskih ekosistemov (DIGEM) in povezuje veščine na področju raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij ter mehanizme za učinkovito izvajanje teh aktivnosti. Tovrstne ekosisteme potrebujejo vlade, civilne družbe in podjetja, da s pomočjo novih tehnologij ustvarjajo ekonomske in socialne priložnosti. Projekt bo obravnaval vprašanje izgradnje »trajnostnih ekosistemov za digitalne inovacije«, ki so osredotočeni na medregionalno sodelovanje in koncepte souporabe, participativnega razvoja ter socialne in gospodarske vključenosti.

Carpe Digem bo pokazal, kako lahko skupaj spodbujamo, usmerjamo, povezujemo in širimo medregionalne digitalne ekosisteme, povečujemo vključenost in povezovanje z namenom zagotovitve univerzalnega dostopa do integriranih digitalnih rešitev in ekosistemov, ki jih potrebujejo naši državljani in podjetja.

Več o projektu

Sledite projektu na Facebooku

Sledite projektu na Twitterju

Če vas zanima več o projektu oziroma se želite pogovoriti z vodjo projekta ali katerim drugim članom projekta, se obrnite na: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije, Emilija Stojmenova Duh, e: emilija.stojmenova@fe.uni-lj.si, t: +386 1 4768 145.

Komentirajte