UČITELJI, VABLJENI, K PRIJAVI!

Usposabljanje za učitelje: Osnove omrežij, Kibernetska varnost in Raspberry Pi

V sodelovanju z Uradom RS za informacijsko varnost (URSIV) smo pripravili program usposabljanja učiteljev/inštruktorjev v mreži srednjih šol za kibernetsko varnost, ki bo izveden v času od konca avgusta do novembra 2024.

URSIV v okviru projekta Kibertalent vzpostavlja mrežo srednjih šol, ki bodo svojim dijakinjam in dijakom omogočile usposabljanje s področja kibernetske varnosti in drugih zanimivih vsebin iz področja IKT. Za ta namen bodo za učitelje oziroma inštruktorje na srednjih šolah organizirana usposabljanja na področju osnov kibernetske varnosti, omrežij in uporabe računalnikov Raspberry Pi v  kibernetski varnosti.

Na Fakulteti za elektrotehniko UL bomo za učitelje izvedli tečaj Osnove omrežij v obsegu 45 ur in enodnevni delavnici na temo uporabe Raspberry Pi in kibernetske varnosti. Poudarek je na učenju preko praktičnih vaj in praktičnih demonstracij na način, da je naučeno lahko takoj prenosljivo v šolsko okolje (v pouk, krožke in druge izobraževalne aktivnosti, ki jih izvajajo učitelji). Termini so v največji možno meri prilagojeni šolskemu koledarju.

Usposabljanje financira URSIV in je za učitelje brezplačno.

Učitelji se lahko čim prej prijavijo z oddajo prijavnice (prenos), ki jo pošljejo na naslov training@ltfe.org.

 

 

TEČAJ OSNOVE OMREŽIJ

Tečaj obširno in vsebinsko celovito predstavi področje omrežnih tehnologij. Udeleženci spoznajo osnovne pojme, arhitekturo, zgradbo, funkcije, komponente in modele interneta in računalniških omrežij. Spoznajo se z načeli IPv4 in IPv6 naslavljanja in osnovnimi Ethernet koncepti. Ob koncu bodo udeleženci sposobni nastaviti preprosta LAN omrežja, izvesti osnovne konfiguracije usmerjevalnikov in stikal ter implementirati IP naslovne sheme. Dosežene učne cilje bodo znali prenesti v svoje izobraževalne aktivnosti (praktične vaje, prikaze delovanja, praktične izzive idr. pri svojih učencih) in tako razširiti doseg znanja.

Vsebina podrobno:

 • Osnovni pojmi in koncepti računalniških omrežij
 • Namen protokolov in standardov v omrežjih
 • Protokolni skladi (OSI in TCP/IP) in funkcionalnost posameznih slojev
 • Številki sistemi in pretvorbe med njimi
 • Ethernet protokol ter MAC naslavljanje
 • Transportna protokola TCP in UDP
 • Protokol IP ter storitve na omrežnem sloju
 • Rokovanje s protokoloma IPv4 in IPv6
 • ICMP protokol ter njegove funkcionalnosti
 • Načrtovanje, izračun in nastavljanje podmrežnih mask in naslovov IP
 • Aplikativni protokoli in storitve
 • Spoznavanje operacijskega sistema IOS ter osnovnih CLI ukazov
 • Načrtovanje osnovnih omrežij z upoštevanjem vidika varnosti

Trajanje: 45 ur

Izvajanje: Tečaj se izvaja v kombinaciji na daljavo in v živo. Prvi dve srečanji (avgust) potekata na UL FE in bosta vključevali tudi praktične vaje/demonstracije, ogled sistemov ipd., ostala srečanja potekajo na daljavo, 1x tedensko, v obsegu do 3 ped. ure. Tu je praktični del izveden v simulatorju omrežij.

Zaključek: Udeleženci imajo možnost po zaključku usposabljanja opraviti končni izpit in s tem pridobiti certifikacijo CCNA 1 (mednarodno priznani certifikat Cisco Networking Academy), kar jim omogoča uporabo sistema in poučevanje v okviru Cisco Networking Academy (kot inštruktorji na šoli).

 

OSNOVE KIBERNETSKE VARNOSTI

Enodnevno usposabljanje, ki obravnava aktualne vsebine o kibernetski varnosti in predstavlja smiselno nadaljevanje usposabljanja o omrežjih. Na usposabljanju udeleženci dobijo vpogled v ozadje številnih varnostnih problemov ter se naučijo ravnati z varnostnimi mehanizmi in preventivno ukrepati ob identifikaciji šibkih točk omrežja. Seznanijo se z aktualnimi primeri in izzivi kibernetske varnosti, ki so prenosljivi za prenos znanja v šolah.

Vsebina podrobno:

 • Kibernetska varnost, kibernetski kriminal in kibernetsko vojskovanje
 • Kibernetska »orodja«
 • Grožnje in ranljivosti kibernetskih sistemov
 • Kibernetska obramba
 • Varnost sistemov in omrežij
 • Varnostno testiranje in dobre prakse
 • Ukrepanje ob incidentu in odzivni proces

Trajanje: 8 ped. ur

Izvajanje: Usposabljanje se izvede v enem dnevu. Glede na število prijav bomo prilagodili način izvedbe (v živo ali na daljavo).

 

DELAVNICA RASPBERRY PI

Izrazito praktična delavnica, ki predstavi zelo poceni alternativo dragim profesionalnim napravam in strežnikom, ki s širokim naborom zmožnosti rešuje probleme in najde prostor v (skoraj) vsakem okolju. Še posebej primerna je za delo v šolah, z dijaki. Udeleženci se naučijo uporabljati miniračunalnik Raspberry Pi kot nadomestek namiznega računalnika, kot nizkocenovni spletni strežnik in kot napravo, ki zna komunicirati z zunanjimi napravami, ter kot kombinacijo teh načinov delovanja.

Vsebina podrobno:

 • Pregled naprave, priključkov in osnovnega delovanja
 • namestitev operacijskega sistema Linux na kartico SD
 • osnove dela z Linuxom na Raspberry Pi
 • Uvod v GPIO, Upravljanje z LED preko spletnega vmesnika
 • Pi-hole, Owncloud, Smart house platforma
 • Vaje, ki so prenosljive za delo v šolah

Trajanje: 8 ped. ur

Izvajanje: Usposabljanje se izvede v enem dnevu, v živo.

Potrebno predznanje: Poznavanje osnov omrežij.

 

Splošno o izvedbi

 • Izvedba usposabljanja po pristopu »Train the trainers«.
 • Priporočljiva velikost skupine je do 14 oseb.
 • Udeleženci prejmejo študijsko gradivo v elektronski obliki.
 • Izvedba poteka v kombinaciji »na daljavo« in »v živo« na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer je zagotovljena vsa profesionalna omrežna oprema za vsakega udeleženca. Po dogovoru je lahko izvedba tudi na daljavo, kjer predavanja potekajo preko videokonferenčnih orodij, vaje in demonstracije na simulatorju omrežij (vsek udeleženec ima dostop so svojega simulatorja).
 • Usposabljanje financira URSIV in je za učitelje brezplačno. Prosimo, da se prijavijo le osebe, ki se bodo tudi dejansko udeležile usposabljanja, saj je število mest v skupini omejeno.

 

Termini:

Vsebina Način izvedbe
Osnove omrežij (skupina 1)
Tečaj v obsegu 45 ur, certifikacija za inštruktorja CCNA1 ob zaključku.
Dve celodnevni srečanji v živo (9:00-15:30) na UL FE.
Ostala srečanja so na daljavo, 1x tedensko (8 srečanj, 14:00-16:15)
Možnost certifikacije na koncu (CCNA1) – termin po dogovoru.1.       20.08.2024, UL FE2.       27.08.2024, UL FE3.       3.9.2024, na daljavo

4.       10.9.2024, na daljavo

5.       17.9.2024, na daljavo

6.       24.9.2024, na daljavo

7.       1.10.2024, na daljavo

8.       8.10.2024, na daljavo

9.       15.10.2024, na daljavo

10.     22.10.2024, na daljavo

11.     29.10.2024, Certifikacija /v živo (termin se lahko uskladi naknadno, po dogovoru)

Osnove omrežij (skupina 2)
Tečaj v obsegu 45 ur, certifikacija za inštruktorja CCNA1 ob zaključku.
Dve celodnevni srečanji v živo (9:00-15:30) na UL FE.
Ostala srečanja so na daljavo, 1x tedensko (8 srečanj, 14:00-16:15)
Možnost certifikacije na koncu (CCNA1) – termin po dogovoru.1.       21.08.2024, UL FE2.       28.08.2024, UL FE3.       4.9.2024, na daljavo

4.       11.9.2024, na daljavo

5.       18.9.2024, na daljavo

6.       25.9.2024, na daljavo

7.       2.10.2024, na daljavo

8.       9.10.2024, na daljavo

9.       16.10.2024, na daljavo

10.     23.10.2024, na daljavo

11.     5/6.10.2024, Certifikacija /v živo (termin se lahko uskladi po dogovoru z udeleženci)

Delavnica Raspberry Pi (skupina 1)

Enodnevna praktična delavnica v živo (9:00-15:30) na UL FE

23.08.2024
Delavnica Raspberry Pi (skupina 2)

Enodnevna praktična delavnica v živo (9:00-15:30) na UL FE

26.08.2024
Osnove kibernetske varnosti

Enodnevno usposabljanje (9:00-15:30)

 

Glede na število prijav bomo prilagodili način izvedbe. Če bo več prijav za način »na daljavo« bo izvedba  na daljavo. V nasprotnem primeru bo izvedba na UL FE. Izvedba bo v mesecu oktobru ali novembru.

Komentirajte