Podjetje Ehrana.si, podjetje, ki je v Sloveniji oralo ledino spletnega naročanja dostave hrane na dom, bo v kratkem razširilo svoje storitve. Restavracijam bodo poleg spletnega mehanizma za naročanje hrane na dom, ponudili tudi lastne dostavljavce. Hkrati so razvili algoritem, ki spremlja naročila iz različnih restavracij, nadzoruje promet, točno lokacijo voznikov ter predvideva morebitna nadaljnja naročila, s tem pa skrajša maksimalen čas prevoza obroka od kuhinje do stranke na 15 minut.

 

Direktor podjetja Borut Markelj je leta 2013 na Fakulteteti za elektrotehniko pod mentorstvom izr. prof. Matevža Pogačnika uspešno zagovarjal diplomsko delo z naslovom  “Razvoj mobilne hibridne aplikacije ehrana”, pri projektu pa sodeluje tudi Žiga Lesjak, prav tako diplomant naše fakultete.

 

http://www.fe.uni-lj.si/aktualno/novice/2017083014013082/

Komentirajte