V okviru programa Interreg Alpine Space smo skupaj s 12 partnerji iz držav na področju Alpske regije pridobili projekt na temo pametnih vasi. V prijavo projekta smo se vključili na pobudo Direktorata za informacijsko družbo v okviru EUSALP – Strategije EU za alpsko regijo. Poleg Fakultete za elektrotehniko sta slovenska partnerja še podjetje SmartiS in Univerza v Mariboru.

Projekt se bo ukvarjal z razvojem koncepta pametnih vasi, ki bi s pomočjo digitalizacije lokalnim prebivalcem omogočil več priložnosti za življenje in delo na podeželju.

Projekt se začne aprila 2018 in bo trajal 36 mesecev.

 

Komentirajte