Tretje srečanje Interreg Alpine Space projekta SmartCommUnity je potekalo v Italiji, v regiji Valle d’Aosta od 5. do 7. Marca 2024. Cilj srečanja je bil poglobiti metodologije in spoznati dobre teritorialne prakse, namenjene ustvarjanju “pametnih”, trajnostnih in odpornih skupnosti v Alpah, s pomočjo uporabe digitalnih tehnologij, s posebnim poudarkom na testnih območjih Gran Paradiso in Mont Avic.

 

Pregled dogodka:

  • Metodologije, participatorni pristopi in analiza trendov za ustvarjanje pametnih skupnosti: študijski obisk v Nacionalnem parku Gran Paradiso in Regionalnem parku Mont Avic
  • Vizije šolske mladine, ki sodelujejo v projektu Montagna 4.0 glede prihodnosti alpskega prostora
  • Dobre prakse in skupni cilji z drugimi evropskimi projekti, kot so More than a village (Central Europe) in Smart ERA (Horizon Europe)v prid evropskim gorskim in podeželskim območjem

Projektno partnerstvo, ki ga sestavlja 12 partnerjev iz 6 držav (Avstrija, Italija, Francija, Nemčija, Slovenija in Švica), se je srečalo z deležniki testnih območij v regiji Valle d’Aosta, srednješolci, ki sodelujejo v projektu Montagna 4.0, člani Mladinskega sveta EUSALP in predstavniki evropskih projektov More than a village (Central Europe) in Smart ERA (Horizon Europe), z namenom nadaljevanja dialoga o pogledih in idejah za pametnejše, bolj vključujoče, privlačne podeželske in gorske skupnosti. Srednješolska mladina s projekta “Montagna 4.0 – FUTURe ALPS”, ki vključuje 250 dijakov iz Valtelline (regija Lombardija), regije Valle d’Aosta, Trentina (regija Trentino Alto Adige) in Carnie (regija Furlanija-Julijska krajina), so predstavili sadove svojega dela v sodelovanju z lokalnimi podjetniki na teme okoljske trajnosti, turizma in inovacij v gorskih regijah. Člani treh evropskih projektov so se z mladimi pogovarjali, jim zastavljali vprašanja in podajali predloge ter jih spodbudili k nadaljevanju že začetih aktivnosti.

Partnerji treh projektov so se osredotočili na opredelitev pametne skupnosti na evropski ravni kot skupnega izhodišča za izdelavo novih metodologij, najboljših praks in političnih priporočil tudi prek povezave z drugimi makroregionalnimi strategijami. Zahvaljujoč delavnici “Uvod v “sistemsko branje” za poglobljeno razumevanje študij primerov in dobrih praks” so partnerji raziskali najučinkovitejše metodologije in pristope za doseganje ciljev projekta.

Drugi dan srečanja je bil posvečen odkrivanju dobrih praks, ki jih izvaja Fundacija Grand Paradis s projekti medregionalnega sodelovanja v nacionalnem parku Gran Paradiso, ki ga je Avtonomna regija Valle d’Aosta izbrala za eno svojih testnih območij. Luisa Vuillermoz, direktorica fundacije Grand Paradis, je partnerstvu predstavila inovativne rešitve, ki se uporabljajo za trajnostni turizem; med predstavljenimi dobrimi praksami je med drugim aplikacija Visit Gran Paradiso, ki je spremljala skupino na obisku Villaggio Minatori, v vasi Cogne, vse do zamrznjenih slapov v okolici vasi Lillaz. Partnerji so spoznali tudi Festival filma Gran Paradiso, predvsem sekcijo GPFF Online, preizkusili so tudi virtualni vzpon na Gran Paradiso s postajo “Gran Paradiso VR – Doživetje narave” ter preizkusili električna gorska kolesa projektov “ITER” in “Rêve” za trajnostno mobilnost. S pomočjo projekta SmartCommUnity namerava fundacija doseči nove cilje z digitalnimi orodji: razviti še druge virtualne izkušnje za ozaveščanje o naravnih lepotah parka Gran Paradiso in ustvariti pa želi tudi digitalnega pomočnika z uporabo umetne inteligence, ki lahko zagotovi promocijo turizma in dvig okoljske ozaveščenosti.

Poleg tega so vsi partnerji projekta predstavili svoje dejavnosti na naprednejših (lighthouse) in spremljevalnih (follower) testnih območjih, namenjenih pametnemu prehodu z inovativnimi metodologijami in pristopi, ki bi opolnomočili deležnike, da postanejo nosilci digitalne preobrazbe. Rocco Scolozzi, partner-ustanovitelj startupa Skopìa Anticipation Services, član Združenja Professional Futurists in Združenja System Dynamics Society, je konzorcij vključil v participativno delavnico o novih trendih, ki je partnerjem pomagala, da se osredotočijo na možne prihodnje scenarije razvoja.

Tretji dan so partnerji obiskali Naravni park Mont Avic in Megalitsko območje Saint-Martin-de-Corléans. Daniele Stellin, direktor regionalnega parka Mont Avic, je opisal tehnologije, uporabljene v parku in tekoče iniciative  s pomočjo avdiovodnikov in QR kode. V spremstvu skrbnika parka so udeleženci preizkusili aplikacijo iNaturalist in senzorje, uporabljene za zaznavanje števila obiskovalcev na zavarovanem območju. Center za obiskovalce parka Mont Avic je gostil zadnje projektne delavnice, namenjene podpori razvoja inovativnih pobud na pilotnih območjih projekta. Partnerji so v Megalitskem območju preizkusili tudi nova VR očala, ki omogočajo vrnitev v zgodovino,  4000 let nazaj.

 

Intervjuji:

Luciano Caveri, svetovalec za evropske politike, inovacije, PNRR in nacionalne gorske politike za regijo Valle d’Aosta: “Gorska območja trpijo zaradi dinamike odseljevanja prebivalstva in podnebnih sprememb: ne smemo biti pesimisti, ampak moramo odgovoriti z zavezništvom, ustvarjanjem sodelovanj po celotnem Alpskem prostoru, zahvaljujoč priložnostim, ki jih ponujajo različni evropski programi in sinergije, ustvarjene prek EUSALP, evropske strategije za makroregijo Alp. Regija Valle d’Aosta se je vselej navduševala za evropske vrednote in z navdušenjem pozdravlja projekt SmartCommUnity, ki obravnava vse prihodnje priložnosti, ki jih ponuja digitalizacija, ki jo je treba razumeti kot nepogrešljivo razvojno priložnost za spodbujanje teritorialne in družbene kohezije, ki podpira lokalne skupnosti pri pristopu pametne skupnosti”.

Gianluca Lentini, raziskovalec na Poliedri, Konzorciju Politehnične univerze v Milanu (IT), ki je tudi partner projekta SmartCommUnity: “V zadnjih nekaj letih sem veliko delal na temo podeželskih gorskih skupnosti in kot facilitator digitalne preobrazbe. V okviru projekta SmartCommUnity smo prišli do dveh definicij, kaj je “pametna skupnost”. Prva je nekoliko akademska, ki pravi, da so pametne skupnosti skupnosti na podeželju, ki so ponosne na svojo identiteto, dediščino, svoje inovacijske sposobnosti in vpeljuejo celostno preobrazbo svojih teritorijev tudi z uporabo  digitalnih tehnologij. Enostavnejša definicija, ki smo jo dali v rabo našim lokalnim skupnostim, pa preprosto pravi, da je pametna skupnost zavestna skupnost, ki želi izboljšati svoje obstoječe stanje z uporabo vseh informacij in komunikacijskih metod, ki jih omogočajo inovativne tehnologije. Ti dve definiciji smo seveda prevedli v jezike alpskega prostora in zdaj smo jih razširili, da služijo še dvema evropskima projektoma: projektu Srednje Evrope imenovanem More than a village in projektu Horizon Europe imenovanem Smart Era.”

Niklas Graf, član EUSALP Evropskega sveta mladih, predstavnik Avstrije: “Evropske države bi se morale učiti druga od druge na način, da ne gre za tekmovanje – kdo je najboljši, kdo je najhitrejši, sploh, ko gre za digitalizacijo. Države bi morale stopiti skupaj, odkrito govoriti o močnejših in manj močnih državah, pri čemer bi si morale druga drugi pomagati, da bi napredovali na tem področju. Mislim, da je zelo pomembno, in to bom rekel kot član Evropskega sveta mladih, da v proces digitalizacije vključite mlade možgane, ker gre za prihodnost, ker gre za mlade. V prihodnosti bomo imeli prednosti, če bomo digitalizacijo razvijali v enotnem prostoru.”

 

Projekt SmartCommUnity

Partnerji: Univerza v Ljubljani (Slovenija) vodilni partner, Poliedra (Italija), ANCI Liguria (Italija), Standortagentur Tirol GmbH (Avstrija), Regionalverband Südlicher Oberrhein (Nemčija), ITC – Inovacijsko-tehnološki grozd Murska Sobota (Slovenija), ADRETS (Francija), Regione Autonoma Valle d’Aosta (Italija), Švicarski center za gorske regije SAB (Švica), Agencija za energijo in okolje Spodnje Avstrije (Avstrija), Center za razvoj kompetenc pri razvoju programske opreme Hagenberg GmbH (Avstrija), Regija Lucerne West (Švica).

SmartCommUnity si prizadeva ustvariti transnacionalno skupnost, ki bo spremenila tako prakse kot tudi dojemanje pametnih podeželskih območij. V tesnem sodelovanju z Evropsko strategijo za alpsko regijo (EUSALP) bodo partnerji projekta spodbujali razvoj zmogljivosti podeželskih območij, promovirali obstoječa digitalna orodja in rešitve ter razvijali inovativna in interaktivna digitalna orodja za spodbujanje “pametnega prehoda” alpskih območij, ustvarjajoč pametnejša, bolj zelena, bolj trajnostna, odporna in privlačna podeželska območja.

Več informacij:  https://www.alpine-space.eu/project/smartcommunity/

Komentirajte