25.4. 2024 smo se, tokrat v Padni, srečali že drugič v seriji delovniških srečanj v okviru Obzorja projekta Smart Era, ki si prizadeva za skupnostno preobrazbo evropskega podeželja. Dogodek, ki je bil ponovno zelo dobro obiskan, se je tokrat osredotočil na trajnostni turizem in krožno gospodarstvo, seveda pa smo obe tematiki premišljevali skupaj s trajnostno mobilnostjo in okoljsko vzgojo.

Srečanje sta odprli predstavitvi dveh izvrstnih dobrih praks – začel je g. Sandi Drandić, direktor Turističnega združenja Bale (HR), nadaljevala je ga. Metka Šori, vodja CUP Komunala Izola. Obe predstavljeni praksi sta vsekakor vir navdiha, ki so se ga udeleženke in udeleženci kasnejše intenzivne delavnice SEROI+ vsekakor nalezli, saj so tri skupine podale serijo zanimivih predlogov, predvsem pa so podale delovno vizijo.

Prva praksa je predstavila razvoj občine Bale, pri čermer je g. Drandić predstavil podjetniški eksperiment, Mon Perin. Mon Perin je trgovsko združenje in istoimensko podjetje, ki so ga jeseni leta 2005 ustanovile občanke in občani Bal, občina in »prijatelji mesta Bale«, med katere se prišteva hrvaške državljane, ki v Balah ne živijo, a so bili v projekt pripravljeni vložiti kapital. Občina in lokalno prebivalstvo sta v lastniški strukturi ohranila večino, po statutu Mon Perina brez njunega soglasja ni mogoče sprejeti nobene pomembnejše odločitve. Dobiček se vloži v skupnost, s čimer se zasleduje uravnotežen razvoj občine.

Drugo prakso, Center uporabnih predmetov, je ga. Šori kontekstualizirala v okviru krožnega gospodarstva, ob tem pa izpostavila pomen in vlogo okoljske vzgoje in predvsem notranje motivacije. Projekt, ki so ga s prizadevanjem reševanja problematike odpadkov, začeli Komunala Izola, Okolje Piran, zelena turistična agencija Istraterra in podjetje, ki na lokalnem območju skrbi za zbiranje in predelavo odsluženega tekstila Laky sortiranje, je štartal maja 2019. Nahaja se v mestnem jedru Izole, na Mužčevi ulici 7, vzpodbuja pa zavedanje, da je »staro, boljše kot novo«, s čimer zavestno izbira izdelke druge roke, zavedajoč se, da so viri planeta omejeni in da je nujno spremeniti potrošniške navade.

Drugi sklop je bil, tako kot prvo delovno srečanje, namenjen intenzivni izvedbi delavnic SEROI+.

Komentirajte