V Laboratoriju za Multimedijo Fakultete za elektrotehniko smo 8. 6. 2023 gostili tematski sestanek multidisciplinarne skupine projekta Think XR. Namen sestanka je bil pregled in refleksija rezultatov usposabljanja mentorjev in učiteljev, ki smo ga v sklopu projekta izvedbi na Šolskem centru Slovenske Konjice. Diskusija je potekala še o pripravi izobraževalnih modulov za bodoče dijake in študente. Na daljavo pa so se nam pridružili tudi projektni partnerji iz Univerze NTNU Trondheim, Norveška.

Po zaključenem tematskem sestanku smo izvedli še sestanek tehničnega in odločevalskega odbora projekta Think XR.  Seznanili smo se z analizo opravljenih projektnih aktivnosti, aktivnosti prihajajočega poročanja in načrtovanjem bodočih projektnih aktivnosti.

Projekt Think XR sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 662.987 EUR. Namen projekta je Izobraževanje – krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala.

Komentirajte