30.6.2023 se je zaključil projekt IoT/AI tehnologije v kmetijstvu, ki je bil izveden v sodelovanju s partnerji iz delovnega okolja – KZ Agrario Koper z.o.o. in Termodronom d.o.o., pedagoškimi mentorji Univerze v Ljubljani, prof. dr. Andrejem Kosom s Fakultete za elektrotehniko in dr. Angelo Cividini z Biotehniške fakultete ter desetimi študenti prve in druge stopnje z različnih fakultet.

Projekt je bil namenjen pridobitvi praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju. Študenti in študentke različnih fakultet so se sami porazdelili v delovne skupine in v obdobju nekaj mesecev odgovorno vodili ta skupinski projekt ter sproti poročali o opravljenem.

Tekom projekta so prav tako obiskali projektne partnerje na Primorskem, kjer so imeli priložnost izkusiti način komunikacije s potencialnim naročnikom storitve. V skladu s komunikacijo s pratnerjem (v živo ali online), so sproti prilagajali in nadgrajevali prototip lastne IoT rešitve za optimizacijo delovnega procesa KZ Agraria Koper, z.o.o. Delo je bilo zasnovano praktično in teoretično, saj so poleg izdelave prototipa za naročnika, morali svoje rešitve utemeljiti tudi teoretično, s pomočjo literature, ki so jo izbirali sami. Profesionalni izziv, komunikacija s partnerji in delo v skupinah, upoštevanje dogovorjenih rokov ter konstantno nadgrajevanje rešitve, so bili odlična vaja in popotnica za uspešno strokovno prihodnost študentov različnih fakultet Univerze v Ljubljani.

Na tej povezavi preberite nekaj več o projektu in o sami IoT rešitvi, ki so jo oblikovali študenti.

Iskrene čestitke vsem sodelujočim za uspešno zasnovan in izveden projekt!

Komentirajte