V soboto, 4. julija 2020, so se povabljeni gostje dobili v Šmarjah v Slovenski Istri. Vas Šmarje je eno lepših in pomembnejših podeželskih središč Mestne občine Koper in širše Slovenske Istre. Leži na 280 metrov visokem slemenu Šavrinskega gričevja kakšnih deset kilometrov južno od mesta Koper v smeri doline reke Dragonje. Obsega površino 3,9 km2 in ima po podatkih iz leta 2019 skupno 894 prebivalcev.

Leta 2005 se je skupnost v Šmarjah odločila, da bo prihodnji razvoj zagotavljala s podeželskim utripom in vzorci, ter tako v letu 2012 obnovila vaški trg, za katerega je prejela priznanje za posebne dosežke pri obnovi vaškega trga z upoštevanjem istrskih elementov (2012) in priznanje za trg s prepoznanim visokim turističnim potencialom (2019). Od leta 2012 si v vasi aktivno prizadevajo za zagotavljanje urejene infrastrukture, javnih storitev, bogatega socialnega življenja ter uvajanje koncepta pametne vasi, ki je od leta 2019 njihov glavni izziv, zato je bila vas Šmarje leta 2019 izbrana kot pilotna vas projekta SmartVillages, ki poteka v okviru programa Interreg Alpine Space.

Lokalna skupnost je s pomočjo vodje projekta dr. Emilije Stojmenove Duh (Univerza v Ljubljani), lokalne delovne skupine in lokalnega koordinatorja mag. Andreja Medveda (predsednik KS in VO Šmarje) izdelala lastno strategijo digitalizacije vasi, kjer so bile v prvi fazi izvajanja aktivnosti identificirane prednostne tematike, denimo: promocija in prodaja lokalnih izdelkov in storitev, varnost otrok in mladine, zdravo in aktivno življenje prebivalcev, prevoz in trajnostna mobilnost, informiranje krajanov o stanju in kvaliteti bivanja.

V okviru sobotnega srečanja je na lokaciji kmetije Santomas najprej potekal sestanek vodje dr. Emilije Stojmenove Duh z Univerze v Ljubljani z lokalnimi koordinatorji pilotnih območij Šmarje – Padna, Solčava, Zgornja Kungota, mag. Andrejem Medvedom iz Šmarij, Denisom Gojo iz Padne, Markom Slapnikom iz Solčave in Janjo Viher iz Zgornje Kungote.

Na sestanku je vodja projekta dr. Emilija Stojmenova Duh predstavila novosti pri projektu in prihodnje izzive, ki zadevajo digitalizacijo podeželja. Predstavniki pilotnih območij so poročali o izvedenih aktivnostih in potrebah ter izzivih, s katerimi se soočajo v lokalnih skupnostih pilotnih območij. Podan je bil tudi terminski načrt raznovrstnih prihodnjih aktivnosti.

Udeleženci srečanja so se nato seznanili s primerom dobre prakse pridelave in trženja vrhunskih vin Santomas. V Šmarjah se namreč v osrčju Slovenske Istre nahaja vinogradniško-oljkarska kmetija Ludvika Nazarija Glavine. Na skoraj 24 hektarih vinogradov in 5 hektarih oljčnikov živi zgodba o vrhunskih vinih in značilnem šmarskem oljčnem olju, ki se tržijo pod blagovno znamko Santomas. Filozofija lastnika temelji na spoštovanju tradicije in istrske kulturne dediščine ter poštenosti v odnosu med kmetijstvom in okoljem. Kmetija se najbolj se posveča pridelavi avtohtonih sort, kot sta refošk in istrska malvazija, ki sta najbolj priljubljeni vini tega okoliša. V vinski kleti Santomas letno napolnijo približno 80.000 buteljk (0,75 litra) vrhunskega vina. Po ogledu kleti je na lokaciji vinske kleti potekala tudi pogostitev za udeležence dogodka.

Udeleženci so se udeležili tudi predstavitve ekološke kmetije Šavrin, ki prideluje ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ZOP). Kmetijo sta predstavila lastnik Evgen Glavina in žena Sonja Glavina. Oljčni nasad kmetije Šavrin leži na južnem pobočju Šavrinskega gričevja v bližini Šmarij pri Kopru in obsega 400 mladih in 150 starejših dreves na površini dveh hektarov. Ugodna sestava tal in lega nudita optimalne pogoje za oljarstvo, ki je v teh krajih tradicionalno. Odmaknjenost od industrije in urbanega območja tudi prispeva h kvaliteti oljčnega olja. Nasad obdelujejo naravi prijazno, po določilih ekološke pridelave. Zdrave plodove obirajo ročno, dokaj zgodaj, in jih še isti dan hladno predelajo v oljarni v kontinuiranem procesu in pri tem pridobijo povprečno 18 % oljčnega soka. Kmetija je vključena v shemo kakovosti ZOP (zaščitena označba porekla) z imenom ‘ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre’. Udeleženci dogodka so degustirali dva vzorca oljčnih olj in pridobili veščine ocenjevanja kvalitetnega oljčnega olja.

Udeleženci so si ogledali že omenjeni prenovljeni vaški trg v centru Šmarij. Na trgu se odvijajo številne tradicionalne prireditve, predvsem pa je trg pomemben z vidika druženja in mreženja med krajani vasi Šmarje in širše. Ogled je vodil lokalni koordinator mag. Andrej Medved, ki je predstavil glavne značilnosti vasi in dosežene rezultate. Vaški trg je od leta 2019 v okviru projekta Interreg Alpine Space – SmartVillages opremljen z odprtim omrežjem WiFi. IKT-oprema je nameščena v samem centru vasi na Domu krajanov ter na cerkvenem objektu. Prek te opreme bosta na voljo tudi aplikacija za promocijo in trženje lokalnih produktov ter aplikacija za ažurno obveščanje krajanov o aktualnih temah.

V samem centru vasi so si udeleženci ogledali tudi nov objekt, namenjen spodbujanju vinske kulture, promocije in prodaje lokalnih vin mladih vinarjev Slovenske Istre. Prostor se imenuje DIVINA Wine Shop & Hub, Šmarje. Prostor je rezultat projekta LiveRur, financiranega v okviru programa Obzorja 2020, njegov namen pa je dvigniti raven vinske kulture potrošnikov, ter hkrati izboljšati promocijo in prodajo vin na lokalni, regionalni in širši ravni.

Nadvse prijetna in poučna sobota v Šmarjah se je zaključila z obiskom tradicionalne lokalne prireditve Bela Istrijana na vaškem trgu v Šmarjah, kjer je potekal izbor za najbolj všečno vino malvazije, pridelano po tradicionalni metodi. Dogodek je potekal na prostem z zagotovljenim kulturnim programom in lokalno tipično gastronomsko ponudbo.

Komentirajte