Projekt Liverur raziskuje koncept živih laboratorijev na podeželju in išče nove poslovne modele znotraj krožnega gospodarstva. 

11. in 12. decembra je v Berlinu potekalo drugo srečanje partnerjev projekta Liverur. Konzorcij sestavlja 23 partnerjev iz 13 držav. Na srečanju so bili predstavljeni prvi rezultati dosedanjega dela partnerjev – analiza obstoječih poslovnih modelov v ruralnih območjih (v raziskavo je bilo vključenih več kot 250 poslovnih modelov) in kriteriji za primerjavo modelov. Na interaktivnih delavnicah so se oblikovali nastavki za delo v prihodnje. 

V Sloveniji bomo v nadaljevanju projekta k tesnejšemu sodelovanju povabili nekatera podeželska okolja, ki imajo zanimive pristope k sodelovanju, inovativne poslovne modele in na zanimiv način povezujejo ekološko kmetovanje s turizmom in trgom. 

Več o zanimivih praksah pri nas si lahko preberete v prispevku o načinih trajnostnega turizma na podeželju in Hiši generacij v Kungoti. Več o projektu Liverur: https://ltfe.org/portfolio/liverur/

Komentirajte