Spolno občutljiva raba jezika označuje prizadevanja, da v govoru in pisanju tudi z jezikovnimi sredstvi, ne le z vsebinskimi prvinami, naslavljamo in obravnavamo ženske in moške enakovredno. S tako jezikovno rabo se lahko izognemo stereotipnemu in diskriminatornemu naslavljanju ter ohranjanju družbene nevidnosti žensk.

Vsebina Smernic za spolno občutljivo rabo jezika je plod neformalnega sodelovanja strokovnjakinj in strokovnjakov Skupine za pripravo smernic za spolno občutljivo rabo jezika.

Komentirajte