Projektni partnerji projekta Interreg Alpine Space SmartCommUnity so se 13. in 14. februarja sestali na poglobljenem srečanju v Willisauu v Švici. septembra 2023. Na srečanju, ki sta ga vodila koordinatorja projekta z Univerze v Ljubljani, gostila pa ga je Luzerne – Regija Zahod, so potekale predstavitve, razprave, delavnice in odločanje o različnih dejavnostih, povezanih s projektom, in trenutnem napredku.

Nekateri ključni poudarki s srečanja so bili: temeljito so bili preučeni vidiki upravljanja projekta, vključno s postopki poročanja, spremembami partnerjev, postopkom oddaje poročila in certificiranja. Partnerji so delili svoje izzive pri pripravi poročil, pri čemer so bili izpostavljeni konkretni primeri; partnerji so predstavili najnovejše informacije o svojih testnih področjih, pri čemer so izpostavili različne pobude in izzive, ki jih obravnavajo; predstavljen je bil pregled rezultatov projekta, razpravljali pa so tudi o predlogih za datume naslednjega srečanja partnerjev, ki bo potekalo v Valled’ Aosti.

Koordinatorica projekta je podrobno predstavila komunikacijsko strategijo projekta, s posebnim poudarkom na promociji in sodelovanju na konferenci Digitalne Alpe. Razpravljalo se je tudi o nadaljnjih dejavnostih, vključno s sodelovanjem z zunanjimi partnerji.

Izvedenih je bilo več delavnic in razprav, da bi zagotovili boljšo izkoriščenost pri dejavnostih, povezanih z delovnimi paketi, in/ali poglobljen vpogled v trenutne storitve.

  • Predstavljen je bil delovni paket, ki se ukvarja s sprejemanjem in vključevanjem EUSALP na ravni politike (WPEU), in nadaljnja razprava o njem, ki je zajemala njegove cilje, stanje dela, načrte za študijske obiske in organizacijo seminarjev.
  • Na delavnici v okviru delovnega paketa Testne dejavnosti in mreženje za SmartCommUnity (WPTAN) je bil predstavljen koncept podeželskega “upravljavca podatkov” za obravnavo skupnostnega pristopa k podatkom s premostitvijo vrzeli v digitalnih znanjih, lokalne avtonomije podatkov in nadzora nad infrastrukturo, obravnavane pa so bile tudi možne rešitve in ukrepi za utrditev integracije na testna področja in terminologija.
  • Izvedena je bila delavnica o dejavnostih projekta inovacijske platforme v okviru delovnega paketa Inovacijska orodja za SmartCommUnity (WPIT) z razpravami o urejanju vsebine, prevajanju, igrifikaciji in trajnosti. Partnerji so izrazili svoje preference za izbrane vsebinske sklope in razpravljali o različnih vidikih upravljanja vsebin v večjezičnem okolju.

Partnerje SmartCommUnity je nagovoril tudi lokalni politik – André Marti, predsednik mesta Willisau in član kantonalnega parlamenta Luzerna, ter opazovalec iz švicarskega Zveznega urada za okoljsko načrtovanje sta ob koncu srečanja zagotovila dragocene povratne informacije in komentarje.

Srečanje se je zaključilo z zavezami k nadaljnjemu sodelovanju in skupni viziji za doseganje ciljev projekta. Partnerji so potrdili svojo zavezanost k učinkovitemu komuniciranju in sodelovanju na naslednjem projektnem sestanku, ki bo potekal od 5. do 7. marca 2024 v Valle d’Aosta.

Namen projekta “Ustvarjanje funkcionalne transnacionalne skupnosti za pametni prehod v Alpah” – SmartCommUnity je podpreti alpska podeželska območja, da bi v celoti izkoristila prednosti digitalizacije, sprejela pametni prehod in ustvarila funkcionalno transnacionalno skupnost v Alpah in v okviru akcijske skupine EUSALP 5 Smart Alps Network. Projekt se financira v okviru programa Interreg Območje Alp 2021-2027, in sicer za obdobje treh let.

Komentirajte