Digital Regions je mednarodni projekt, ki se delno financira iz programa Interreg Europe in v katerega je vključeno 8 evropskih regij. Slovenski partner je Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Namen projekta je najti rešitve pri reševanju skupnega izziva – kako podpreti proizvodni sektor s prilagoditvijo inovacijskih politik za vpeljavo industrije 4.0.

Glavni cilj partnerstva Digital Regions je doseči 15-odstotno povečanje števila malih in srednje velikih podjetij (MSP) iz proizvodnega sektorja, ki se poslužujejo rešitev industrije 4.0 (I4.0). Za dosego cilja je potrebno sodelovanje vseh zainteresiranih strani, tako znotraj regij kakor tudi med regijami. Vključene regije so Bolgarija, Zgornja Frankonija (Nemčija), obmejna Irska in zahodna regija Irske, srednja regija Portugalske, zahodna regija Romunije, Slovenija, Kantabrija (Španija) in kanton Bern v Švici.

Industrija 4.0 je že v polnem razmahu in ponuja močno povečano okretnost, fleksibilnost, produktivnost in sposobnost za proizvodnjo novih izdelkov. Običajno vključuje napredne tehnologije, globoke/široko razširjene procesne spremembe ter potrebe po izpopolnjevanju in prekvalifikaciji delovne sile. Ta raven sprememb navadno pomeni največji izziv za mala podjetja. Slediti spremembam je ključnega pomena za ohranjanje konkurenčnosti in prihodnost preživetja v proizvodnem sektorju.

V okviru projekta je bila opravljena analiza stanja v vseh 8 partnerskih regijah projekta. Skupni zaključki so: znanje o I4.0 je nizko, zavedanje o možnostih podpore pri vpeljavi I4.0 je majhno, veliko podjetij se pri izkoriščanju prednosti I4.0 sooča z izzivom zagotavljanja virov (finančnih in kadrovskih).

Izvedena anketa med MSP-ji v vključenih regijah je pripeljala do naslednjih rezultatov:

  • znanje o konceptu I4.0: znanje je večinoma nizko ali površno (60 %),
  • motivacija za izziv I4.0: najpomembnejši so novi proizvodi/storitve (62 %), povečanje produktivnosti (84 % Portugalska, 78 % Nemčija in Švica) ter izboljšanje znanja in spretnosti (68 %),
  • izzivi I4.0/digitalne transformacije: večina anketirancev meni, da nimajo dovolj časa, usposobljenih virov ali znanja za vlaganje v digitalizacijo,
  • digitalna strategija: več kot 65 % MSP-jev nima oblikovane digitalne strategije,
  • zavedanje o podpori (vsebinski): med 60 in 70 % anketirancev ne ve za nobene pobude oz. programe, ki nudijo MSP-jem podporo na področju I4.0 ali digitalne transformacije,
  • zavedanje o financiranju: večina anketirancev ne pozna možnosti financiranja vpeljave I4.0. Najvišje zavedanje o možnostih financiranja je v Sloveniji (91 %), najnižja v Švici (50 %).

Projekt se delno financira iz programa Interreg Europe.

Več informacij:
mag. Jure Verhovnik, 4PDIH, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
T: 041 316 331, E: jure.verhovnik@ltfe.org

Komentirajte