V avstrijskem mestu Gradec je 1. oktobra potekal projektni sestanek SaMBA (program Interreg Alpine Space). SaMBA naslavlja sodobne izzive spremembe navad v okviru trajnostne mobilnosti skozi sheme nagrajevanja in pristopov, ki temeljijo na cenovnih politikah. Tekom sestanka smo se partnerji (med njimi tudi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, LTFE) seznanili s potekom projekta, časovnim, finančnim in vsebinskim delom. Zelo zanimivi so bili predstavljeni novi dosežki in usmeritve pri pilotnih projektih za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki jih izvajajo projektni partnerji. Po predstavljenih sprotnih rezultatih smo še bolj prepričani, da bo končni učinek projekta jasen in prepoznaven.

Naslednji dan, 2. oktobra, smo se udeležili še transnacionalne delavnice s tematiko trajnostnega vedenja na področju mobilnosti.

Delavnico smo začeli kar s prevpraševanjem lastnih navad na področju mobilnosti.

Sledila je kratka predstavitev EU-projektov s področja spodbujanja trajnostne mobilnosti in specifično vsebin in ciljev projekta SaMBA, nato pa so bile izpostavljene pilotne dejavnosti v okviru projekta in dobre prakse, ki so že v teku.

Druga polovica dneva je bila namenjena okrogli mizi in interaktivni razpravi med vabljenimi strokovnjaki in projektnimi partnerji. V tem delu so bile še posebej naslovljene teme učinkovitosti in trajnosti nagrajevanja, dolžnosti javnih ustanov, podjetij in drugih deležnikov pri spodbujanju trajnostne mobilnosti ter nagrad in cenovnih politik kot dela globalne spremembe na področju vzpostavljanja trajnostnih načinov mobilnosti.

Komentirajte