Spodbujanje uspešnega poslovanja na podeželju

85 % evropskega ozemlja so podeželska območja na katerih živi 137 milijonov ljudi (Eurostatovo poročilo 2018). Poročilo iz leta 2019 je pokazalo, da 22 % evropskega prebivalstva na podeželju ogroža revščina in socialna izključenost.

Projekta Rubizmo in Liverur, oba iz programa Obzorje 2020, sta se ukvarjala z inovativnimi poslovnimi idejami in praksami, ki spodbujajo razvoj delovnih mest na evropskih podeželskih območjih. Na skupnem zaključnem dogodku, ki bo 7. oktobra 2021, bodo predstavljeni rezultati obeh projektov. Zaključni dogodek je namenjen oblikovalcem politik, svetovalcem in podeželskim podjetnikom ter zainteresirani javnosti.

Agenda je dostopna tukaj. Za prijavo na dogodek, kliknite tukaj.

Regionalni zaključni dogodek, kjer bomo predstavili lokalne rezultate projekta, bo potekal 15. oktobra 2021 na družinski kmetiji Leber – Vračko v Zgornji Kungoti.

 

Komentirajte