Projekt DigiFed, s polnim imenom “Zveza digitalnih inovacijskih stičišč za obsežno sprejetje digitalnih tehnologij v evropskih MSP”, v katerem sodeluje tudi 4P DIH, Fakulteta za elektrotehniko in ga financira Evropska unija, objavlja rezultate tretjega in zadnjega razpisa Aplikacijski eksperiment: 13 projektov od 71 upravičenih prijav bo prejelo skupno več kot 1 milijonov evrov za razvoj pametnih aplikacij.

V prizadevanju, ki evropska mala in srednje velika podjetja vključuje v svoj inovacijski program, DigiFed z veseljem objavlja rezultate tretjega javnega poziva mehanizma Aplikacijski eksperiment, ki se je odprl 16. marca 2021.

Od 71 upravičenih prejetih prijav (slika 1) je bilo izbranih 13 projektov, ki vključujejo 22 podjetij iz celotne Evrope (slika 2), ki bodo prejeli finančno, tehnično in inovacijsko podporo pri razvoju pametnih aplikacij, ki pomagajo digitalizirati evropsko industrijo.

Slika 1: Upravičene prijave po državah

Slika 2: Izbrane prijave po državah

V skladu s trendom prejšnjega odprtega poziva je večina izbranih Aplikacijskih eksperimentov tip »dvojčka« – 69% (skoraj +13% glede na OC2), kar pomeni, da se dve partnerski družbi iz dveh različnih držav prijavita skupaj in premeta do 50 k € sredstvev za njihov projekt, DigiFed pa ga podpira s strokovnim tehničnim in inovacijskih svetovanjem. Med temi je bil izbran 1 predlog v kategoriji »Low Digital Twin AE«, nova vrsta AE, ki je bila uvedena za eksperimentiranje v okviru 3. odprtega poziva in je namenjena spodbujanju projektov, ki vključujejo vsaj eno podjetje z zelo nizko stopnjo digitalizacije v svojih procesih in izdelkih, ki je pripravljeno preizkusiti inovativne rešitve v digitalizaciji.

Preostalih 31% izbranih projektov se je prijavilo za posamezni tip Aplikacijskega eksperimenta – kar pomeni, da bo eno podjetje, ki se prijavi, poleg sredstev do 50 tisoč evrov prejelo še tehnično in poslovno znanje DigiFed konzorcija.

Slika 3: Razporeditev izbranih podjetij po velikosti

Večina financiranih projektov vključuje MSP (45%) in zagonska podjetja (14%) (slika 3). Sektorji, v katerih delujejo izbrani projekti, so: industrija 4.0, agrotehnologija, zdravstvo, promet, proizvodnja, gradbeništvo in upravljanje naravnih virov (slika 4).

Slika 4: Razporeditev po sektorjih

Vse predloge so najprej ocenili neodvisni strokovnjaki, v drugi fazi pa DigiFed konzorcij. Zmagovalnih 13 projektov, ki jih bo izvedlo 22 izbranih podjetij, se začne izvajati najkasneje novembra oz. decembra 2021.

Skupni proračun namenjen 3. pozivu DigiFed Aplikacijski eksperiment, znaša 1,1 milijona EUR, največji delež imajo prijavitelji s sedežem v Španiji, sledijo Francija, Irska, Italija in Portugalska (slika 5).

Slika 5: Razporeditev sredstev po državah

DigiFed je namenjen podpori industriji Evropske uniji pri digitalizaciji izdelkov in storitev ter odpiranju novih trgov, ki jih omogočajo kibernetski fizični sistemi (angl. cyber-physical systems – CPS) in vgrajeni sistemi (angl. embeded systems). V treh odprtih razpisih je DigiFed podprl 43 projektov in ustvaril partnerstva med 69 MSP, da bi dokazal potencial digitalnih tehnologij.

V prihodnjih mesecih bo konzorcij podrobno analiziral trende in dinamiko, ki se pojavljajo med tremi javnimi razpisi, ki so se začeli od marca 2020. Nekateri obstoječi indikatorji pa že kažejo, da je bila predlagan načrt uspešen pri vključevanju ciljnih skupin malih in srednje velikih podjetij, pri čemer imajo nekateri prednost manjša zagonska podjetja za posamezni tip AE, medtem ko je veliko število AE dvojčkov omogočilo sodelovanje med različnimi vrstami podjetij (slika 6).

Slika 6: Razporeditev izbranih podjetij glede na vrsto poziva

V treh odprtih razpisih je večina izbranih podjetij, ki se nanašajo na nizko digitalizirane sektorje (po indeksu digitalne intenzivnosti EU), dosledno sestavljala glavno podskupino s skupnim povprečjem 45%. Rezultati potrjujejo prispevek DigiFeda k digitalizaciji sektorjev, ki so bili doslej slabo izpostavljeni prednostim digitalizacije. Najpogostejši sektorji med prijavljenimi in izbranimi AE so povzeti v naslednjem grafu (slika 7). Sektorji, ki sicer zahtevajo največ podpore, so povezani z industrijo 4.0 in informacijskimi tehnologijami in umetno inteligenco.

Slika 7: Industrijski sektorji prijavljenih in izbranih prijav

Prvih pet držav z najuspešnejšimi prijavitelji na vseh odprtih razpisih AE so bile Španija, Italija, Francija, Nemčija in Slovenija. Kljub temu DigiFed še naprej spodbuja sodelovanje med digitalnimi stičišči po vsej Evropi, da bi bile te tehnologije in znanje na voljo vsem evropskim MSP.

Komentirajte