Pri prijavi na natečaj smo v okviru digitalnega stičišča 4PDIH (Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani) kot partner v projektu podporo nudili 38 domačim in tujim podjetjem. Pomagali smo pri razumevanju postopka in pravil razpisa, tehničnem pisanju prijav, kontaktih z relevantnimi partnerji, ki ustrezajo predlaganemu načinu izvedbe in poslovnega modela, ter pri umestitvi tehnologije, ki jo ponuja 4PDIH.

Oddanih je bilo 95 prijav, 74 je bilo popolnih, 72 pa upravičenih do sodelovanja. Od teh je bilo 48 samostojnih prijav ter 24 prijav podjetij v paru.  Za sofinanciranje je bilo izbranih 22 podjetij v okviru 15 projektov iz celotne Evrope. V natečaju je skupno sodelovalo tudi 11 slovenskih podjetij. Uspešno je bilo 1 slovensko podjetje, 1 pa je na rezervnem seznamu.

Kvaliteta prijavljenih projektov je bila zelo visoka. Izbrana podjetja so celovito naslovila pet kriterijev ocenjevanja, ki so ga izvajali notranji in zunanji ocenjevalci, in so zajemali odličnost, vpliv, kakovost, poslovno primernost ter oceno video predstavitve.

Podjetjem, ki niso bila uspešna, predlagamo ponovno oddajo v naslednjem pozivu z določenimi dopolnitvami, ki bodo bolje zadostile ocenjevalnim kriterijem.

Na družbenih omrežjih in spletni strani digifed.org spremljajte poziv za drugi natečaj mehanizma aplikacijski eksperiment, ki bo odprt konec septembra.

Komentirajte