Razvojni sklad Univerze v Ljubljani je dodelil raziskovalki doc. dr. Emiliji Stojmenovi Duh, sodelavki Laboratorija za telekomunikacije – LTFE, spodbudo za nadaljnje raziskovalno delo v višini 10.000,00 EUR za pridobitev projekta z akronimom LIVERUR: Living Lab research concept in Rural Areas. Cilj projekta LIVERUR je inovativni poslovni model Živih Laboratorijev razširiti tudi v podeželske regije. Projekt LiveRUR je del programa Horizon 2020.

Živi laboratoriji so na uporabnika osredotočeni ekosistemi odprtega inoviranja, ki delujejo na teritorialno zamejenih področjih. V svoje delovanje preko javno-zasebnih partnerstev vključujejo spoznanja sočasnih raziskav in inovativnih procesov. LIVERUR žive laboratorije prepoznava kot inovativne poslovne modele, ki se razvijajo na podeželskih področjih, zato bo s pomočjo družbeno-ekonomske analize identificiral, opisal in izmeril razlike med pristopom živih laboratorijev in bolj tradicionalnimi podjetniškimi pristopi (masovna proizvodnja, razvoj cen, optimiziranje stroškov, racionalizacija).

LIVERUR živim laboratorijem namenja posebno pozornost, ker pospešujejo trajnostno (upo)rabo virov, izboljšujejo sodelovanje med udeleženci na vrednostni verigi in vodijo k razvoju novih storitev. V projektu LIVERUR koncept odprtega inoviranja uporabljamo v širšem smislu, in stopnjo (ne)uspešnosti določamo s pomočjo empiričnih raziskav različnih faktorjev. Zaradi pomanjkanja empiričnih raziskav, je eden izmed kratkoročnih ciljev projekta tudi izboljšanje poznavanja prednosti različnih poslovnih modelov, zlasti na ruralnih področjih. Dolgoročno bo projekt vplival na dvig možnosti za gospodarsko različnost na podeželju.

Komentirajte