Digitalna tehnologija lahko tudi najmlajšim omogoča širjenje obzorij in spoznavanje sveta. Zato je dr. Emilija Stojmenova Duh, naša sodelavka, docentka na Fakulteti za elektrotehniko in pobudnica ustanovitve digitalnega inovacijskega stičišča 4PDIH, začela s pobudo s ciljem vsaki enoti, vsakemu vrtcu v Sloveniji omogočiti vsaj en računalnik, ki ga bodo lahko vzgojiteljice in vzgojitelji uporabljali v vzgojne namene.

Pozitivna plat digitalizacije

»Ne govorim o tem, da morajo otroci v vrtcu po novem gledati risanke in igrati računalniške igrice. Tehnologija namreč omogoča veliko več kot to,« je povedala dr. Stojmenova Duh. Med drugim lahko vzgojitelji tehnologijo uporabljajo na enak način kot preostala vzgojna gradiva, kot so bloki, umetniški material, igrače, knjige in pisala. Otroci lahko prek digitalnih medijev spoznajo koncepte, ki jim sicer drugače niso na voljo ali blizu, kot so zgodovinski dogodki, določeni posamezniki, izumrle živali in podobno. Podporne tehnologije lahko tudi spodbujajo razvoj otrok s posebnimi potrebami, prav tako lahko ustrezno izbrana tehnologija pripomore pri osvajanju temeljev digitalne pismenosti. Na ta način se otroci seznanijo z ustreznimi in varnimi načini uporabe tehnologije za konstruktivne učne dejavnosti in ne za brezciljno, pasivno zabavo.

Razvijanje kritičnega razmišljanja, učenje sodobnih veščin

»Kritično razmišljanje, ki bi ga morali razvijati v povezavi s celostnim razvojem otrok, lahko razvijamo tudi s takšnim sredstvom in pomočjo, kot je računalnik. Uporaba računalnikov v vrtcu nam lahko poleg preostalih pripomočkov omogoči, da otroke naučimo novih sodobnih veščin in uporabnega znanja, ki jim bo kasneje vsekakor v veliko pomoč pri zahtevnem odraščanju v tem modernem svetu. S tem, ko otrokom omogočimo, da razmišljajo drugače, jim pomagamo, da odkrijejo svoje kreativne sposobnosti reševanja problemov,« je podporo pobudi podala Ester Mlaj, v. d. ravnateljice Vrtca Ivana Glinška Maribor.

Obdarovanje malo drugače

»V tem prazničnem mesecu, ko je obdarovanje pomembna tema, bi lahko obdarovali tudi vrtce. Vsako leto namreč podjetja in preostale organizacije odpisujejo računalniško opremo – namizne računalnike, prenosnike, monitorje, tipkovnice in tako dalje. V nekaterih primerih se za staro opremo šteje tudi takšna, starejša od dveh let. Prav takšna oprema bi še kako zadoščala za rabo v vrtcih,« je dodala dr. Emilija Stojmenova Duh. Vrtci, ki želijo sodelovati v akciji, lahko izpolnijo vprašalnik, ki je na voljo na tej povezavi. Organizacijam, ki želijo darovati opremo in prispevati k razvoju inovativnosti, ustvarjalnosti, razgledanosti in digitalne pismenosti otrok, pa je na voljo ta vprašalnik. Tek na dolge proge pa lahko med drugim tudi prispeva k temu, da bomo v Sloveniji dolgoročno dobili več inženirk in inženirjev, ki si jih močno želimo in jih tudi zelo potrebujemo.

Komentirajte